Juli 2007 - Vattenstånd och vågor

Den 27 noterades våghöjder strax över 3.5 m vid Väderöarna i samband med en front som passerade. Genomgående normala vattenståndsnivåer över landet.

Höga vågor

Ett omfattande lågtryck från Osteuropa den 8 medförde närmare 3 m höga vågor på Bottenhavet i samband med nordostlig kuling.

I samband med sydvästliga kulingvindar på 18-20 m/s nära oväderslågtrycket den 23 uppmättes på södra Östersjön 4.0 m signifikant våghöjd* med maximivågor på 6.0 m. I lågtryckets norra flank noterades samtidigt 2.5 m vid Huvudskär.

Den 27 noterades våghöjder strax över 3.5 m vid Väderöarna i samband med ytterligare en front som passerade

Normala vattenståndsvariationer

Medelnivån i Östersjön fortsatte att vara mellan +10 och +20 cm under hela juli månad. För Bottenvikens del noterades däremot nivåer under medelvatten fram till den 10.

Kalix hade den 8 som lägst -37 cm samtidigt som vattnet i södra Bottenhavet steg till +45 cm i samband med att ett omfattande lågtryck med nordliga vindar rörde sig från Osteuropa till Ålands hav.

Kraftiga västvindar över de södra och västra farvattnen den 8-9 resulterade i ett vattenstånd på +54 cm i Viken. I mitten av månaden steg vattnet åter i norr, som mest till mellan +30 och +45 cm.

Ett intensivt lågtryck rörde sig den 22 från Polen till Bornholm då nivåerna längs Skånes sydkust under kvällen kortvarigt steg till cirka +50 cm, för att sedan snabbt sjunka till cirka -20 cm tidigt den 23.

Nya lågtryck från Brittiska öarna i slutet av månaden medförde endast kortvariga höjningar. Som exempel uppmättes månadens högsta vattenstånd vid Bohuskusten, +60 cm den 29.