Juli 2007 - Temperatur i havet

Det ostadiga vädret som avslutade juni fortsatte även i juli. Det blev inte några riktigt höga dagstemperaturer i luften vilket i kombination med kraftiga vindar gjorde att den ökning som normalt sker av ytvattentemperaturen uteblev.

Höga ytvattentemperaturer men inga rekord

Det ostadiga vädret som avslutade juni, fortsatte och dominerade även under hela juli. I södra Sverige var antalet soltimmar lägre än normalt.

Det blev inte några riktigt höga dagstemperaturer i luften och detta i kombination med stundtals kraftiga vindar gjorde att den ökning som normalt sker av ytvattentemperaturen under juli uteblev.

Den maximala temperaturen vid Furuögrund, Ratan och Järnäsklubb inträffade den 4-6 juli. I södra Bottenhavet vid Finngrundet uppmättes maximal temperatur redan den 3 och Hoburgen noterade maximal temperatur den 2. Efter detta sjönk temperaturerna något.
 
De högsta temperaturerna vid Trubaduren och Trelleborg uppmättes den 19 och 20. I de sydligaste vattnen sjönk temperaturen under julis sista vecka i samband med en lågtryckspassage med därtill hörande kraftiga vindar.

Yttemperaturen var vid samtliga mätstationer, förutom Hoburgen, något högre än den normala för juli.

Karta över ytvattentemperatur i havet 16 juli 2007
Ytvattentemperatur i havet 16 juli 2007 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juli 2007
Ytvattentemperatur i havet 30 juli 2007 Förstora Bild