Juli 2007 - Temperatur och nederbörd

Det allmänt mulna vädret bidrog till att jämna ut dygnsvariationerna. Stor mängder nederbörd föll över Götaland även denna månad.

Inte mycket till högsommar

Månaden inleddes med stora temperaturöverskott i norr som efterhand minskade, men blev kvar i fjällen. Där var dock juli varmare så sent som 2005.

Det allmänt mulna vädret bidrog till att jämna ut dygnsvariationerna, vilket medförde ganska normala månadsmedeltemperaturer i landet som helhet.

I de områden i söder där medeltemperaturen var något under den normala var det ännu lite kyligare i juli 2004.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2007
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2007 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i juli 2007
Medeltemperaturen i juli 2007 Förstora Bild

Fortsatt extremt blött i söder

I juni var nederbörden över 200% i större delen av Götaland. Där har även nu i juli stora mängder fallit.
 
Hanö med startår 1881 fick 236 mm och satte därmed nytt månadsrekord för Blekinge oavsett månad och med 232 mm slog Kristianstad sitt eget månadsrekord från augusti i fjol.

Områdena kring Hanöbukten har under januari till juli redan erhållit det man i genomsnitt får under ett helt år.

Karta över nederbörd i juli 2007
Nederbörd under juli 2007 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under juli 2007
Nederbörden i procent av det normala under juli 2007 Förstora Bild