Februari 2009 - Kallaste på 15 år i Norrland

Kylan som tappade greppet i januari tog nya tag i februari. Den gav riktigt soligt vinterväder i norr där temperaturen nattetid lokalt sjönk under -30° under drygt halva månaden. I söder gjorde kylan däremot ett par avbrott då fuktig varmluft kom in, främst den 5-9 och den 22-26. Den åtföljdes av snöfall i en stor del av landet som till största delen var snötäckt från den 13 och helt från den 19 till 23. Några kraftigare snöfall den 5 och 8 skapade problem i trafiken vid främst Norrlandskusten liksom den 10-11 i sydöstra Götaland.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Klart och kallt i mellersta Sverige

Högtrycket som låg över landet i slutet av januari blev kvar ett par dagar in i februari.

Det medförde klart och kallt väder i främst mellersta Sverige där de lägsta temperaturerna på ca -30° uppmättes i lägre terräng. Varm Atlantluft strömmade däremot in över nordligaste Sverige där Nikkaluokta i Lapplandsfjällen hade +7.5°.

Men också längre söderut var det mycket milt över högre belägna områden. Där hade Klövsjöhöjden i Jämtland +8.0° samma dag.

I söder däremot förekom snöfall, vilket gav delar av Skåne ett snötäcke på ett par centimeter. Den 3-4 drog något kallare luft med snöfall ner över norra Norrland medan det fortfarande till stor del var klart i mellersta Sverige.
 

Karta med soltimmar under februari 2009
Antal soltimmar i februari 2009. Förstora Bild
Medelmolninghet under februari 2009
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2009. Förstora Bild

Varmt i söder - kallt i norr

Högtrycket försvagades och mild och fuktig luft från Centraleuropa började strömma upp över södra Sverige den 4. Flera nederbördsområden med både snö och regn passerade där fram till den 8.
 
Däremellan var det disigt och även utbredd dimma den 6 och 7. Temperaturen steg dagtid till flera plusgrader. I norra Sverige rådde däremot samtidigt riktigt vinterväder och det blev allt kallare.

Snön fortsatte där också att falla men med varierande intensitet. Ymnigt snöfall tillsammans med en tidvis frisk ostlig vind gav snöyra i Lapplandsfjällen den 5.

De största snömängderna uppmättes dock i Väster­botten, där Mårtensboda fick 20 mm i smält form och i Holmfors ökade snödjupet med 27 cm den 5-6.

Den 7 var snöfallet som intensivast i gränsområdet till varmluften i söder. Största snömängderna uppmättes då i norra Dalarna, där Grundforsen fick 26 mm i smält form och snödjupet i Gördalen ökade med 25 cm.

Även i Jämtland kom drygt 2 dm. Den 8 passerade ett nederbördsområde större delen av landet.

De största snömängderna föll i Ångermanland och Medelpad där snödjupen ökade med ett par decimeter. Det följdes dagen efter av tillfälliga västvindar med lite torrare luft och soligt väder på många håll i södra Sverige.
 

Oväder

Ett intensivt oväder drog fram över södra England och Frankrike den 9-10 och vidare österut. I utkanten av detta nåddes Bohuslän på morgonen den 10 av snöfall.

Centrum av det betydligt försvagade ovädret fick dock Skåne och Blekinge känna av fram på dagen. Som mest lämnade det upp emot 15 cm snö efter sig i Skåne.

De följande dagarna passerade ovädret över östra Götaland och gav då som mest ett drygt decimetertjockt snötäcke i Kalmartrakten och på Öland och Gotland.

Större delen av landet var därmed snötäckt och snön blev liggande då kalluften i norr också efterhand drog ner över hela landet.
 

Vinter i hela landet

Det blev fortsatt kallt och ett högtryck med centrum över främst norra Sverige gav ofta klart väder fram till den 18.

Varmluft började då attackera västerifrån varvid ett snöfallsområde kom in över Jämtland. Det spred sig den 18-19 över mellersta och sydligaste Sverige som nu blev helt snötäckt.

Snöfall förekom även i nordöstra Norrland och snöbyar på Gotland. I norr där det samtidigt var fortsatt klart blev det lokalt mycket kallt och månadens lägsta temperaturer registrerades i Naimakka med -38.5° den 18 och i Nikkaluokta dagen efter med -38.8°.
 
Det var fortsatt kall luft över landet den 20, men molnigt då högtrycket försvagades alltmer.

Snödjupskarta för 15 februari 2009
Snödjupskarta för 15 februari 2009. Förstora Bild
Snödjupskarta för 28 februari 2009
Snödjupskarta för 28 februari 2009. Förstora Bild

Varmare men kallt slut

Varmluft i väster tryckte åter på föregånget av snöfall i praktiskt taget hela landet den 21-22. När det klarnade upp, först i nordvästra Götaland, steg temperaturen till månadens absolut högsta, +8.1°, i Såtenäs den 22.

Även de följande dagarna fram t o m den 26 blev varma, längst i norr dock inte lika varma som den 1-2. Den varma luften som strömmade in över södra Sverige var också fuktig och dimma förekom den 24-25.

I Norrland var det lite kallare och lågtryck som passerade i norr medförde snöbyar i fjällen och tidvis blåsigt. Öster om fjällkedjan var det däremot torrare och ofta klart.

Sedan ett lågtryck med nederbördsområde passerat över mellersta Sverige den 25-27, förstärktes en högtrycksrygg över Sverige.

Den kallare luften i norr strömmade därmed ner. Hela landet hade minusgrader på morgonen den 28 och vintern behöll sitt grepp.

Några kuststationer i södra Götaland såsom Falsterbo hade dock hunnit få vår, dvs haft en dygnsmedeltemperatur över 0° 7 dagar i följd.