Februari 2009 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Skåne hade en ökning av vattenföringen i slutet av månaden. Nästan hela landet var snötäckt. Grundvattennivåerna har sedan januari månad sjunkit med 5-60 cm i hela landet.

Vattenföring

I Norrland har vattenföringen varit normal för månaden med undantag av södra delen där den var över det normala.

Östra Svealand och östra Götaland inklusive Gotland har haft en vattenföring under det normala. I västra Svealand och västra delen av Götaland har vattenföringen varit strax under den normala.

I Skåne har vattenföringen för större delen av månaden varit normal fast med en kraftig ökning under slutet av februari

Snötillgången

Nästan hela landet var snötäckt. Snötillgången i fjällen var ungefär normal för månaden.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan januari månad sjunkit med 5-60 cm i hela landet.

Undantaget är sydligaste delarna av Götaland och området väster om Vänern där nivåerna stigit något. I större delen av Norrland, södra delen av Svealand och norra delen av Götaland var nivåerna normala för årstiden.

Nivåer under de normala fanns i ett stråk från inre delen av Norrland mot nordvästliga delen av Svealand samt i södra Götaland. Nivåer över de normala återfanns i stora delar av Svealand.

Grundvattennivån 15 februari 2009 enligt SGU
Grundvattennivåer februari 2009 enligt SGU. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 23 februari 2009
Snötäckets beräknade vattenvärde 23 februari 2009 Förstora Bild