Februari 2009 - Vattenstånd och vågor

Månadens något blygsamma vågrekord kom med sydvästvindar på Östersjön den 22. Då februari dominerades av högtrycksbetonat väder och nordliga vindkomponenter låg vattenytan något under normalvatten inne i Östersjön under större delen av månaden.

Höga vågor

Inga anmärkningsvärda våghöjder uppmättes under februari. Vid Finngrundet noterades signifikant våghöjd* på 2.1 m i samband med sydliga och sydvästliga vindar den 9 och igen den 22.

Vid båda tillfällena var den maximala våghöjden runt 3.3 m. Månadens något blygsamma vågrekord kom med sydvästvindar på Östersjön den 22 då bojen vid Huvudskär mätte signifikant våghöjd på 3.4 m med maxvågor strax över 5 m.

Samtidigt mätte bojen i Södra Östersjön upp signifikant våghöjd på 3.1 m. Skagerraks toppnotering på 2.2 m vid Väderöarna genererades av västliga vindar under kvällen den 21.

Underskott av vatten i Östersjön

Då februari dominerades av högtrycksbetonat väder och nordliga vindkomponenter låg vattenytan något under normalvatten inne i Östersjön under större delen av månaden.

Månadens lägsta vattenstånd på -61 cm noterades i Kalix den 8. Strax efteråt vände vinden mot syd med en passerande front och vattenytan pressades kortvarigt upp.

Den 9 noterades stationens högsta vattenstånd med 23 cm över medel.

Ett lågtryck som passerade österut över södra Skandinavien runt den 22 medförde sydliga och västliga vindar som åter lyckades pressa upp vattenståndet över medelvatten längs svenska kusten norrut från Mellersta Östersjön.

Samtidigt sjönk vattennivån i Södra och Sydvästra Östersjön. Även längs västkusten märktes effekten av detta lågtryck då västvindarna den 22, höjde vattenståndet vid de flesta stationer norr om Öresund.

Månadens högsta vattenstånd kom dock litet senare i samband med västvindar på Skagerrak och Kattegatt genererade av ett lågtryck över Sydnorge den 26, då Kungsvik hade 44 cm över medelvattenstånd.