Februari 2009 - Temperatur och nederbörd

Nära normal nederbörd trots ett stort antal nederbördsdygn. På många håll i inre Norrland var februari i år den kallaste sedan 1994.

Snörikt i mellersta Sverige

Mest nederbörd med den dubbla normalmängden föll i norra Dalarna, Härjedalen och Jämtland.

Då nederbörden kom som snö ökade också snödjupen och i till exempel Rösta vid Östersund, som hade 81 cm den 9, var detta det största snödjupet där sedan mars 1988.

I större delen av landet i övrigt blev den totala nederbörden för månaden nära den normala, då nederbördsmängderna som regel var måttliga, trots ett stort antal nederbördsdygn

Karta över nederbörd i procent av det normala under februari 2009
Nederbörden i procent av det normala under februari 2009. Förstora Bild
Karta över nederbörd i februari 2009
Nederbörd under februari 2009 Förstora Bild

Kallt i norr

I motsats till de första vintermånaderna december och januari blev februari kall i norra och mellersta Sverige.

Sedan 1996 är det bara 2001, 2007 och nu 2009 som haft kalla februarimånader där. På många håll i inre Norrland var februari i år till och med den kallaste sedan 1994.
 
I större delen av södra Sverige var månaden något varmare än normalt liksom alla månader sedan oktober 2008.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2009
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2009. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i februari 2009.
Medeltemperaturen i februari 2009. Förstora Bild