Februari 2009 - Is och temperatur i havet

Februari inleddes med kallt, klart väder vilket gynnade istillväxten. I samband med ett omslag till sydliga vindar och mildare temperaturer kring den 22 vände dock utvecklingen.

Isen kulminerar?

Februari inleddes med kallt, klart väder vilket gynnade istillväxten. Under den första veckan bildades en sammanhängande isbrygga i Norra Kvarken.

En front som rörde sig norrut över Sverige runt den 9 genererade starka sydvindar som kortvarigt bröt upp isbryggan och skapade vallar i norra Bottenviken. Bakom fronten följde åter klart och kallt väder.

Det öppna området till sjöss i Bottenviken minskade stadigt, samtidigt som isen etablerade sig ytterligare längs kusterna i Bottenhavet.

Den 14 var Bottenviken och Norra Kvarken helt istäckta, och under påföljande vecka växte isutbredningen ytterligare.

I samband med ett omslag till sydliga vindar och mildare temperaturer kring den 22 vände dock utvecklingen, och frågan väcktes huruvida säsongens maximala isutbredning nu passerats. Isläget i Vänern och längst västkusten förblev lindriga under månaden.
 
Den kalla luften som dominerade månaden kylde även av vattnet i de isfria områdena. Vid Läsö, Väderöarna samt Svenska Högarna noterades ytvattentemperaturer under 1 ºC under mitten av månaden.

Vid Hoburgen blev månadsmedelvärdet en halv grad lägre än normalvärdet, men i övrigt låg medeltemperaturerna i regel något över de normala.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2009
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2009 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2009
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2009 Förstora Bild