December 2008 - Upprepning av vädret i december 2007

December 2008 uppvisade stora likheter med julmånaden 2007. Båda månaderna innehöll en period med ett mäktigt högtryck över södra Sverige och mycket milda västvindar över norra Norrland. De kanske mest minnesvärda väderhändelserna i december 2008 återfinns i norr. Det gäller dels ett omfattande område med tung blötsnö som rörde sig upp över norra Sverige omkring Luciadagen, dels ett oväder med stormbyar över norra Norrland på nyårsafton. I båda fallen blev tusentals abonnenter strömlösa.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Regn, snö och åska inledningsvis

I början av december rörde sig ett lågtryck från kontinenten in över Sverige. Tillhörande nederbördsområde övergick alltmer i snö under sin rörelse norrut.

Den 2 förorsakade snöfallet timslånga trafikstopp utanför Mullsjö i Västergötland och nästa morgon rapporterades 16 cm nysnö från Tidaholm.

Även på flera håll i norra Svealand och södra Norrland ökade snödjupen med 1-2 dm. De följande dagarna passerade nya områden med regn och snö över södra Sverige. Den 3 förekom även åska i Skåne och sydligaste Halland.

Det första snöfallet hade samtidigt nått upp till norra Sverige där det långsamt försvagades och efterhand följdes av en svag högtrycksrygg med fallande temperatur. Nikkaluokta hade -31° den 6.

Månadens kallaste period i norr

Den 8 passerade ett snöfallsområde över mellersta och norra Sverige följt av en ny högtrycksrygg. Temperaturen sjönk ytterligare och många stationer i norra delen av landet rapporterade månadens lägsta temperatur något av de följande dygnen.

Allra kallast var det den 12 med -35° i Naimakka och -34° i Nikkaluokta. Götaland och Svealand hade samtidigt molnigt väder med nederbörd som på många håll efterhand gav ett tunt snötäcke.

Medelmolninghet under december 2008
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2008 Förstora Bild
Karta med soltimmar under december 2008
Antal soltimmar i december 2008 Förstora Bild

Kraftigt snöfall omkring Luciadagen

Ett lågtryck kom den 12 in över södra Sverige. Tillhörande snöfall förstärktes när det nådde norra Sverige, där det på Luciamorgonen låg 2 dm nysnö på många håll i Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.

Snön var tung och orsakade långvariga el- och teleavbrott för tusentals abonnenter. Snöfallet följdes den 14 av en högtrycksrygg och det blev tillfälligt åter lite kallare i norr.

Övergång till mildare väder

Den 16 utbredde sig en mild luftström över norra Sverige där ett snöfallsområde med inslag av regn passerade. De följande dagarna utbredde sig milda vindar även över södra Sverige och ytterligare nederbördsområden passerade.

Exempelvis fick Mollsjönäs och Fotskäl i Västergötland 24 respektive 23 mm regn den 18. Det milda vädret medförde även att praktiskt taget all snö i Götaland och södra Svealand smälte bort.

Intensiva lågtryck över Skandinavien

Den 20 passerade ett intensivt lågtryck åt sydost över Skandinavien och åtföljdes av kraftiga västvindar över Götaland. Malmö hade stormbyar på 25 m/s under kvällen.

Norr om lågtrycket föll omkring en decimeter nysnö i norra Svealand och södra Norrland. Där fick man ytterligare påspädning av snötäcket i samband med ett nytt lågtryck som passerade över Skandinavien den 21-22.

Bakom detta lågtryck drogs torrare luft ner över Sverige med kraftig nordvästlig vind, Rynge i sydligaste Skåne hade stormbyar på 25 m/s på morgonen den 23.

Lågtrycket följdes av en högtrycksrygg med lättande molntäcke och minusgrader rätt allmänt även i Götaland. Under julafton passerade ett mindre nederbördsområde över landet.

Nederbörden föll som snö även i östra Götaland, som därmed fick en vit jul på många håll.

Kallt i söder, blidväder i norr

Under juldagen förstärktes ett högtryck över södra Sverige. Norr om högtrycket strömmade mycket mild luft in över norra Sverige med kraftig västlig vind.

På annandag jul var det +8° i Kvikkjokk och i Naimakka, vilket för Naimakkas del innebär nytt decemberrekord. Den mycket milda västliga luftströmmen över norra Sverige bestod under mellandagarna och i framför allt Riksgränsenfjällen förekom talrika byar av snö och regn.
 
I söder låg det mäktiga högtrycket kvar med tidvis klart väder och minusgrader. Men eftersom högtrycket bildats inom en ursprungligen ganska mild luftmassa sjönk temperaturen inte till några anmärkningsvärt låga nivåer, som lägst ca -25° i norra Svealand och sydvästra Norrland.

Oväder i norr på nyårsafton

Till nyårsafton hade högtrycket dragit bort och ett intensivt lågtryck medförde mycket kraftiga vindar i Lappland och Norrbotten. I Stekenjokk noterades en medelvind på 42 m/s, vilket tangerar svenska decemberrekordet för fjällstationer.

Öster om fjällkedjan förekom stormbyar på många håll, som högst rapporterades byar på 28 m/s från Arjeplog. Tusentals abonnenter blev strömlösa och flera vägar blockerades. På lågtryckets baksida utbredde sig därefter torrare och kallare luft över landet.

Snödjupskarta för 15 december 2008
Snödjupskarta för 15 december 2008 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 december 2008
Snödjupskarta för 31 december 2008 Förstora Bild