December 2008 - Temperatur och nederbörd

I praktiskt taget hela Sverige var julmånaden 2007 något varmare än 2008. Sverige delades nederbördsmässigt i en torr västra halva och en nederbördsrik östra halva.

Mild månad i hela Sverige

Avvikelserna från normal medeltemperatur påminner mycket om de för december 2007 med de största temperaturöverskotten i Tornedalen. I praktiskt taget hela Sverige var dock julmånaden 2007 ännu något varmare än 2008.

I stora delar av Götaland hade alla månader under 2008 en medeltemperatur över den normala. Lokalt vid Bohuskusten får man gå till juli 2007 för att finna en månad som varit lite kallare än normalvärdet 1961-1990.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i december 2008
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i december 2008 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i december 2008
Medeltemperaturen i december 2008 Förstora Bild

Mycket snö i Norrland

Sverige delades nederbördsmässigt i en torr västra halva och en nederbördsrik östra halva. På många håll längs Bohuskusten och i fjällkedjan får vi gå tillbaka till något av åren 2002 eller 2001 för att finna en torr­are december.

Det kanske mest anmärkningsvärda i östra delen av landet är de stora snödjup som byggdes upp på sina håll i Norrland. I till exempel Härnösand har man inte haft så mycket snö före jul sedan 1985.

Karta över nederbörd i december 2008
Nederbörd under december 2008 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under december 2008
Nederbörden i procent av det normala under december 2008 Förstora Bild