December 2008 - Is och temperatur i havet

I slutet av månaden var Norra Bottenvikens skärgård täckt av fastis, men längre söderut fick isen inget ordentligt grepp. Under julhelgen strömmade kall luft ner över södra delen av landet och kylde av ytvattnet ytterligare.

Värmeöverskott och långsam istillväxt

December bjöd på mycket mildluft över hela landet, men även en del kyla främst i norr. Isen som började lägga sig i november växte långsamt till under december.

I slutet av månaden var Norra Bottenvikens skärgård täckt av fastis, men längre söderut fick isen inte ordentligt grepp.

Det värmeöverskott som november lämnade efter sig i vattenmassan fanns kvar under större delen av december.

Medeltemperaturen i ytskiktet låg ca 0.5-2 grader över normalt vid de flesta stationer, med störst avvikelse i söder och på västkusten.

En kortvarig period med omfattande snöfall runt den 12-13 hjälpte till att tillfälligt kyla av det kustnära ytvattnet.

Under julhelgen strömmade kall luft ner över södra delen av landet och kylde av ytvattnet ytterligare.

Värmeöverskottet fanns dock kvar i underliggande lager, och starka vindar under årets sista dagar blandade om vattenpelaren så yttemperaturerna åter ökade något.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 december 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 december 2008 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 december 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 december 2008 Förstora Bild