December 2008 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I västra Svealand låg vattenföringen kring den normala. Ett sammanhängande snötäcke låg i Norrland och i nordvästra Svealand. Grundvattennivåerna var i stort sett normal över landet.

Vattenföring

I Götaland, östra Svealand samt lokalt längs Norrlandskusten var vattenföringen i allmänhet över den normala för månaden.

I större delen av övriga Norrland var vattenföringen låg men normal för årstiden. Även i västra Svealand låg vattenföringen kring den normala.

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke låg i Norrland och i nordvästra Svealand. Snötillgången i fjällen var god.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna var i större delen av Götaland och Svealand över eller mycket över de normala för årstiden. I de inre delarna av Norrland var nivåerna under de normala

Grundvattennivån 15 december 2008 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 december 2008 enligt SGU. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 december 2008
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 december 2008 Förstora Bild