December 2008 - Vattenstånd och vågor

I samband med ett lågtryck den 20 uppmättes starka NV vindar och en signifikant våghöjd vid Väderöarna. December inleddes med ett överskott av vatten i de flesta svenska farvatten, framkallat av ett lågtrycksbetonat väder med övervägande svaga vindar.

Höga vågor

Övervägande svaga vindar genererade över lag vågor under 2 m under månadens första hälft. Den 3 blåste det dock kortvarigt upp med sydvindar, och våghöjden nådde strax över 4 m i Södra Östersjön och strax under 3 m vid Huvudskär.

I samband med ett lågtryck den 20 uppmättes starka NV vindar och en signifikant våghöjd vid Väderöarna på 5,82 m (maxhöjd 8,8m), vilket var månadens högsta noterade värde.

Det blåsiga vädret fortsatte sedan i de flesta farvatten, och natten mellan 22 och 23 hade Södra Östersjön signifikant våghöjd 4,55 m och Finngrundet 3,66 m. Mätningarna vid Huvudskär upphörde den 17 p g a tekniska problem.

Övervägande små vattenståndsvariationer

December inleddes med ett överskott av vatten i de flesta svenska farvatten, framkallat av ett lågtrycksbetonat väder med övervägande svaga vindar.
 
I samband med ett djupt lågtryck med starka sydostliga vindar över Nordsjön sjönk dock vattenståndet i Skagerrak och Kattegatt den 13 och 14. Månadens lägsta vattenstånd på -71 cm uppmättes i Kungsvik den 13.

Den 18-21 drog en serie lågtryck norrut längs den norska kusten och genererade S och SV vindar som tryckte upp vattenståndet längs västkusten.
 
Lågtryck som rörde sig österut över mellersta Sverige omkring den 20 pressade vatten från Sydvästra Östersjön upp till Skagerrak och Kattegatt. Viken mätte den 22 upp 99 cm över medelvatten vilket är månadens högsta svenska notering.

Bakom detta lågtryck följer nordliga vindar som orsakar en kortvarig dipp i Bottenhavet och Bottenviken den 23.