December 2007 - Varm julmånad, i synnerhet i norr

Mellan en ostadig inledning och avslutning av december hade vi en lång högtrycksdominerad period i mitten av månaden. Norr om högtrycket med sina centrala delar över södra Skandinavien rådde tidvis mycket milda och kraftiga västvindar över norra Norrland, vilket bidrog till att julen blev "grön" långt upp längs Norrlandskusten. I Götaland var den svaga decembersolen en verklig bristvara och himlen täcktes nästan oavbrutet av ett grått molntäcke. På flera håll var månaden en av de allra solfattigaste, i Växjö var den totala soltiden bara ca 20 minuter!

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Mild och ostadig första vecka

Ett omfattande lågtrycksområde berörde Sverige i början av december och nederbördsområden rörde sig upp över landet. I Götaland och södra Svealand var det mest fråga om regn, medan nederbörden övergick i snöfall längre norrut.

På morgonen den 2 låg ett par decimeter nysnö på flera håll i Dalarna och inre delarna av södra Norrland.

Snöfallet fortsatte upp till norra Norrland där det gradvis försvagades. Över Götaland och södra Svealand passerade ytterligare ett par områden med regn och skurar den 2 och 3.

I samband med en svag högtrycksrygg blev det tillfälligt lite kallare i norr, där Nikkaluokta noterade månadens lägsta temperatur med -28.8° den 5. Nikkaluokta skulle senare i månaden även notera den högsta temperaturen i landet (se nedan).

Redan samma dag tilltog sydvästliga vindar över södra Sverige, där temperaturen på några håll nådde 10 plusgrader. Allra varmast var det i Karlshamn med +10.7° natten till den 6.

I den sydvästliga luftströmmen passerade regnområden som exempelvis gav 28 mm i Uddevalla den 5 och 34 mm i Kasa i Ångermanland den 7.

I de inre delarna av mellersta och norra Sverige föll nederbörden som snö. I Arjeplog-Myrheden växte därvid snödjupet med närmare tre decimeter den 5-7.

Den 9 fick vi en första antydan till väderomläggning när en högtrycksrygg växte in över mellersta Sverige. Högtrycksryggen försvagades dock snabbt och följdes av ett splittrat snöfallsområde som exempelvis gav 14 cm nysnö i Gesunda i Dalarna.

Medelmolninghet under december 2007
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2007 Förstora Bild
Karta med soltimmar under december 2007
Antal soltimmar i december 2007 Förstora Bild

Högtryck dominerade veckorna före jul

Den 11 inleddes en mer definitiv övergång till torrare och stabilare väder i samband med att ett mäktigt högtryck byggdes upp över Sverige västerifrån. Samtidigt blev det kallare i hela landet.

Längst i norr var dock kylan bara tillfällig. I takt med att högtrycket försköts söderut började allt mildare luft strömma in över nordligaste Skandinavien med tilltagande västvindar.

Allra märkligast var förhållandena den 17-18. I Lapplandsfjällen nådde då vinden orkanstyrka i byarna, i Tarfala uppmättes 54 m/s och i Nikkaluokta 36 m/s.

I Nikkaluokta steg temperaturen vid samma tillfälle till +11.0°, en unikt hög temperatur för att vara i nordligaste Sverige i midvintertid. Det blev dessutom den högsta temperaturen i landet i december.

Under de här dagarna kunde man även iaktta vackra pärlemormoln, som bildades i stratosfären genom vågbildningar i den kraftiga luftströmmen över fjällkedjan.
 
Över mellersta Sverige fanns en zon med övervägande klart väder och i de inre delarna sjönk temperaturen till 20-25 minusgrader. Högtrycket, som täckte Sverige, var en nordlig utlöpare av den azoriska subtropiska högtryckscellen, och därför var luftmassan relativt varm i högre nivåer.

Därmed skapades en kraftig temperaturinversion med kall luft i ett tunt skikt närmast markytan och betydligt varmare luft högre upp.

Inversionen var även en bidragande orsak till att molntäcket hade mycket svårt att spricka upp i Götaland, där månaden på många platser blev en av de allra solfattigaste.

Grön jul längs Norrlandskusten

Under högtrycksperioden var det endast fjälltrakterna som fick nämnvärd nederbörd. Mellan den 15 och 20 uppmättes därvid hela 113 mm i Katterjåkk, varav en betydande andel föll som regn.

Detta i kombination med kraftiga och milda västvindar tärde hårt på snötäcket i norra Norrland. Julen blev, precis som julen 2006, "grön" på de flesta håll i södra Sverige och långt upp längs Norrlandskusten.

Regniga mellandagar i Västsverige

Under julen skedde en återgång till det ostadiga väder som präglade inledningen av månaden. Med tilltagande sydvästvindar fördes mild luft upp över landet.

Bland annat hade Hudiksvall +8° den 27 och Norrköping +9° den 29. I framför allt västra Götaland föll stora regnmängder under mellandagarna.

Stationen Mollsjönäs fick 134 mm under tre dygn med som mest 75 mm den 28, vilket är den största nederbördsmängd som uppmätts i Götaland under ett decemberdygn.

Vid årsskiftet bildades ett mindre lågtryck över Östersjön samtidigt som ett högtryck förstärktes över nordligaste Skandinavien.

Detta skapade nordostliga vindar som förde band med snöbyar in mot Smålands- och Östgötakusten (liknande den vädersituation som rådde i mitten av november).

Från Västervikstrakten rapporterades ett par decimeter nysnö och Gladhammar i östra Småland fick under nyårsaftonen 19 mm nederbörd i smält form.

Snödjupskarta för 15 december 2007
Snödjupskarta för 15 december 2007 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 december 2007
Snödjupskarta för 31 december 2007 Förstora Bild