December 2007 - Vattenstånd och vågor

Längs Bohuskusten noterades 4-metersvågor vid flera tillfällen. Längs västkusten varierade vattenståndet en hel del, huvudsakligen på grund av kortvariga perioder med hårda vindar men också beroende på tidvattensvängningarna.

Höga vågor

Hårda vindar, cirka 15 m/s, förekom under flera perioder och höga vågor drabbade flertalet svenska farvatten.
 
På Östersjön den 6-7 uppmättes 3.5-4.0 m signifikant våghöjd i samband med ett djupt lågtryck (975 hPa) över Sydsverige.

Längs Bohuskusten noterades 4-metersvågor vid flera tillfällen, exempelvis den 2, 7 samt 27 i samband med sydvästlig kuling. På julaftonen samt även den 27 ökade vågorna på Bottniska viken kortvarigt till drygt 3 m.

Gott om vatten i Östersjön

De höga vattenståndsnivåerna i Östersjön och Bottniska viken bestod trots att ett ganska omfattande högtryck återfanns över mellersta och södra Sverige mellan den 11 och 18 .

Månadens högsta notering, +96 cm i Kalix, inträffade i samband med sydvästliga kulingvindar den 27. Samma datum sjönk vattennivån i sydvästra Östersjön till drygt en halv meter under medelvatten.

Längs västkusten varierade vattenståndet en hel del, huvudsakligen på grund av kortvariga perioder med hårda vindar men också beroende på tidvattensvängningarna. Vid mätplatserna Smögen och Kungsvik uppmättes +87 cm den 1.

Vid ytterligare 12 tillfällen denna månad steg vattnet längs Bohuskusten till +50 cm eller mer. Som lägst noterades -39 cm den 18 i samband med högtrycket över södra Sverige.

Ett nytt högtryck förstärktes över Nordkalotten under nyårsaftonen, varvid vattenståndet i Bottenviken hastigt sjönk. Den 31 uppmättes i Kalix  15 cm som lägst. Detta inträffande alltså endast fyra dagar efter samma stations högstanotering, se ovan.