December 2007 - Is och temperatur i havet

Lagom till julhelgen blev det blidväder och isavsmältning i söder. Ett nytt högtryck bildades över Nordkalotten på nyårsafton, vilket markerade inledningen på en period med mer omfattande isläggning i de norra farvattnen.

Kortvariga isläggningsperioder, fortsatt mycket lindrigt isläge

Månaden inleddes med försiktig nyisbildning i norra Bottenvikens innerskärgårdar. En mild period kring den 6-7 medförde dock att det åter snabbt blev isfritt. Från den 11 förstärktes ett högtryck med centrum över Sydnorge varvid det klarnade upp norrifrån.

Nyis och tunn fast is bildades då i norra Bottenviken. Kommande dagar sjönk temperaturen till -10 till -15° även långt ned över Mälardalen och norra Vänern varvid ett tunt istäcke bildades snabbt i dessa områden.
 
Kylan över norra Sverige blev dock kortvarig. Mellan den 15 och 22 strömmade mycket mild luft in med kraftig västvind. Lufttemperaturer ända upp till +8 ° noterades längs Bottenvikens kustland och isläggningen upphörde.

Lagom till julhelgen blev det blidväder och isavsmältning även i söder då sydvästliga vindar svepte in i samband med djupa lågtryck ute på Atlanten.

Ett nytt högtryck bildades över Nordkalotten på nyårsafton, vilket markerade inledningen på en period med mer omfattande isläggning i de norra farvattnen.

Ytvattentemperaturen i Östersjön sjönk långsamt från 7-8° till cirka 5° vid månadens slut, vilket är 2-2.5 grader över det normala. Längs västkusten höll sig vattnet cirka 3 grader varmare än normalt.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 17 december 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 17 december 2007 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 december 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 december 2007 Förstora Bild