December 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I Svealand och södra Norrland var vattenföringen något över den normala i första delen av månaden. Landet hade i stort grundvattennivåer nära eller över de normala.

Vattenföring

I vattendragen i Götaland var vattenföringen i början av månaden något över den normala för årstiden men sjunkande under den senare delen av månaden. I västliga delen, speciellt i Bohuslän, ökade vattenföringen kraftigt kring nyår.
 
I Svealand och södra Norrland var vattenföringen något över den normala i första delen av månaden men sjunkande mot slutet. I övriga delar av Norrland har vattenföringen varit svagt sjunkande och normal för årstiden.

Snötillgången

Snö låg i Norrland och i stora delar av Svealand, framför allt i de västra delarna. Snömagasinet var under det normala för årstiden i norra Norrlands fjälltrakter och i södra delarna av Svealand.

I Norrlands inland, i mellersta och södra delarna av fjällen och i västra delen av Svealand var snömagasinet över det normala för årstiden. I övriga landet var det normala snömagasin.

Grundvattennivån

I Götaland och Svealand hade grundvattennivåerna denna månad stigit med 20 till 50 cm. Denna förändring var något större än det normala för årstiden.

Norrland hade däremot haft sjunkande nivåer med 10 till 30 cm vilket höll sig inom det för årstiden normala.

Mellersta och sydöstra delen av Norrland samt östra Svealand hade grundvattennivåer under eller mycket under de normala. Resten av landet hade nivåer nära eller över de normala.

Grundvattennivån 15 december 2007 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 december 2007 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 december
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 december Förstora Bild