December 2007 - Temperatur och nederbörd

Kraftiga västvindar i mitten av månaden bidrog till att Lapplandsfjällen fick nästan dubbelt så mycket nederbörd som normalt. Månaden var varmare än normalt i hela landet.

Varmare än normalt

December var varmare än normalt i hela Sverige, längst i norr var det till och med lite högre temperatur än under den exceptionellt varma decembermånaden 2006.

För stationer i norra Norrland med långa mätserier är julmånaden 1929 fortfarande den avgjort varmaste. Det gäller exempelvis för Haparanda, där den här månaden dock delar andra platsen med december 1932 och 1936.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i december 2007
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i december 2007 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i december 2007
Medeltemperaturen i december 2007 Förstora Bild

Nederbördsrikt i västra Götaland

De kraftiga västvindarna i mitten av månaden bidrog till att Lapplandsfjällen fick nästan dubbelt så mycket nederbörd som normalt.

De södra fjälltrakterna hade däremot torrt och i Storlien-Visjövalen var det den nederbördsfattigaste december sedan år 2000.

Fuktiga sydvästvindar gav lokalt mycket stora regnmängder i västra Götaland. I Mollsjönäs i Västergötland föll 292 mm. Samma station fick dock ännu mer nederbörd i december 2006.

Karta över nederbörd i december 2007
Nederbörd under december 2007 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under december 2007
Nederbörden i procent av det normala under december 2007 Förstora Bild