Augusti 2006 - Skyfall i söder - torka och storbrand i norr

Åtskilliga kraftiga åskregn drog in över södra Sverige, främst från söder, sydost och ost. Skyfallen var rekordartat många och drabbade främst Skåne, sydöstra Östergötland, Stockholms södra skärgård, södra Närke och Göteborg. Nya nederbördsrekord för augusti sattes på flera platser, dock främst i Skåne när det gäller minst 100-åriga mätserier. Regnen orkade i regel bara upp till mellersta Norrland, varför torkan förvärrades längst i norr. Nordväst om Boden härjade därför den största skogsbranden sedan 1930-talet. Månaden blev bland de 2-5 varmaste i Svealand och Norrland där Luleå även satte solrekord.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Smalt regnband gav extrema mängder

Ett område med kraftiga åskskurar som hade berört Götaland den 31 juli gav 20-40 mm främst i Hälsingland och Härjedalen den 1.

Då ett omfattande lågtrycksområde över Nordsjön försköts långsamt österut trängde ett nytt område med regn- och åskskurar in över södra Götaland. Där fick Kristianstad 58 och Torup 48 mm.

Ännu mer föll sedan den 2, lokalt i Blekinge men mer allmänt i södra Östergötland, där ett smalt regnband låg nästan stilla natten till den 3.

I Börrum norr om Valdemarsvik föll hela 114 mm och den närbelägna sjön Ken steg med över 20 cm på ett dygn. Längre inåt land uppmättes närmare 60 mm i Linköping och Boxholm.

Under den 3 försköts regnet något norrut och i Stockholms södra skärgård föll då också över 100 mm lokalt på bara några timmar.

Över södra Östersjön förekom kraftiga åskskurar den 2 och tromber siktades vid Falsterbo, Hoburg och Västervik.
 
När lågtrycksområdet sedan sakta passerade österut över Polen försvagades regnen och de sista resterna drog bort åt sydost den 4.

En högtrycksrygg medförde därefter stigande temperaturer och den 6 uppmättes månadens högsta temperatur med 31.4° i Uppsala.

Fortsatta åskregn, stor skogsbrand i norr

En del lokala skurar förekom i de västra delarna av Göta- och Svealand den 8, och därefter närmade sig nästa lågtryckskomplex från Nordsjön.

På förmiddagen den 9 aktiverades därvid ett område med åskskurar i Skåne där Lund fick 49 mm och Klippan 83 mm på 1 1/2 timme.

Lågtryckets huvudcentrum parkerade de närmaste dygnen ungefär över Danmark och områden med kraftiga åskregn rörde sig in över södra Sverige från sydost.

Trelleborg drabbades av översvämningar och på Sturkö vid Karlskrona föll 60 mm på en timme den 11. Även i Finspång föll 60 mm under kort tid den 14 och samma dag nådde det ostadiga vädret upp till Dalarna och södra Norrland.

Även där inleddes en mycket blöt period och som exempel fick Tunabygden över 50 mm både den 14 och den 16 och dygnet däremellan fick Los i nordvästra Hälsingland hela 104 mm.

Samma dag sågs en klotblixt som exploderade invid en björk som spräcktes i Kristinehamn. Regn- och skurområden nådde nu också lite längre norrut och i Västerbotten föll drygt 50 mm på flera platser den 16.

Regnet nådde dock inte upp till den storbrand som i torkan hade utvecklats vid Bodträskfors nordväst om Boden. Omkring 15 km2 skog eldhärjades innan branden kunde fås under kontroll.

Branden vid Kräklingbo på Gotland 1992 berörde visserligen ett något större område, men en del av ytan var ängsmark, så man får gå tillbaka till den s k Ormsjöbranden nära Dorotea 1933 för att finna en något större skogsbrand (20 km2).

Medelmolninghet under augusti 2006
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2006 Förstora Bild
Karta med soltimmar under augusti 2006
Antal soltimmar i augusti 2006 Förstora Bild

Skyfall i Närke, Göteborg ...

Vädret stabiliserades tillfälligt i södra Sverige den 17-18 medan Norrland berördes av en del skurar.

Där gav dock ett högtryck som kom in från Norska havet uppehåll den 19, medan det återigen blev ostadigare i söder. Där rörde sig en front sakta norrut, varvid Norrköping fick 35 mm regn.

Dagen efter rörde sig mycket kraftiga åskskurar sakta norrut på Kattegatt, där Nidingen fick 56 mm på en dryg timme kring midnatt den 20-21. Den 23 kom ett band med regn in österifrån över östra Svealand.

Vid Hjälmaresunds camping kastade då en tromb iväg ett par husvagnar. Regnet förstärktes över Närke där Hjortkvarn fick 80 mm och mängder av källare fick in vatten.
 
Även i delar av södra Värmland och norra Västergötland föll mycket regn. Knappt hade detta regnväder upplösts förrän ett nytt lågtryck med åskskurar kom in från sydost och den 26 fick Göteborg 56 mm på 4 timmar och Götaälvtunneln fick stängas.

Ännu mer regn föll i Valdemarsvik, där gatukontoret mätte upp 85 mm på knappt tre timmar med svåra översvämningar som följd, vilka förvärrades av att en å är kulverterad samt av låglänt bebyggelse. I Gustorp nära Söderköping föll samma dag 68 mm på 35 minuter.

Åskväder i sydöstra Norrland

Våldsamma åskväder rörde sig under kvällen den 27 in över sydöstra Norrland där flera byggnader brann ner, bl a två i Ockelbo.

På sjön Sörbjörken sydväst om Njurunda i Medelpad bildades en tromb som svepte med sig en lada den 28. Även vid kusten sågs tromber och i Torpshammar föll hela 99 mm regn.

Den 29 kom lite efterlängtat regn i nordöstra Norrland. I skogsvattendragen där samt i nedre Torne och Kalix älvar var vattenföringen i paritet med de lägsta kända för augusti.

Karta över åskdagar augusti 2006
Åskdagar under augusti 2006 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar augusti 2006
Totalt antal blixtar augusti 2006 Förstora Bild
bildtest