Augusti 2006 - Temperatur och nederbörd

Norra Sverige var nära rekordvärme. I landets södra halva blev månaden blöt eller mycket blöt och hög luftfuktighet gav höga nattemperaturer.

Störst överskott i norr

I norr blev månaden snubblande nära rekordvarm, men för stationer med över 100 års mätningar överlevde i regel rekorden från 1917, 1937, 1939 eller 2002. I Bjuröklubb sattes dock nytt rekord och i Umeå tangerades det.

Dygnsmedeltemperaturen låg, med undantag av några dygn i främst sydvästra Götaland, hela månaden över den normala. Hög luftfuktighet och mycket moln gav höga nattemperaturer i södra Sverige.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2006
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2006 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i augusti 2006
Medeltemperaturen i augusti 2006 Förstora Bild

Extremt på alla sätt!

I landets södra halva blev månaden blöt eller mycket blöt, dock ej i nordöstra Uppland. Rekord sattes främst i Skåne där Lund fick 264 mm (193 mm 1943), Falsterbo 190 mm (177 mm 1960) och Kristianstad 185 mm (166 mm 1999).

Inne i Göteborg uppmättes 190 mm, vilket endast överträffas av 1912 och 1962 års rikliga augustiregn. I norra Norrland blev månaden mycket torr och torkan blev extremt svår då även juni-juli var varma och på de flesta håll torra.

Karta över nederbörd i augusti 2006
Nederbörd under augusti 2006 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under augusti 2006
Nederbörden i procent av det normala under augusti 2006 Förstora Bild