Augusti 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Låg vattenföring större delen av månaden men i slutet steg den på grund av kraftiga regn. Markvattenhalterna och grundvattennivåerna var varierade.

Vattenföring

I norra Svealand och i hela Norrland har vattenföringen under augusti varit under den normala för årstiden, i många av de nordligaste vattendragen mycket under den normala.

I södra delen av landet var vattenföringen låg under större delen av månaden, vilket är normalt för augusti. Mot slutet av månaden steg vattenföringen på grund av kraftiga regn, och i små vattendrag blev den lokalt mycket hög för årstiden.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var under eller mycket under den normala i Lappland, Västerbotten och Norrbotten. I Östergötland, Skåne och Blekinge var markvattenhalten över den normala. Övriga landet hade normala till något över normala halter för årstiden.

Grundvattennivån

I Götaland var nivåerna normala för årstiden medan de var under de normala i Svealand samt i södra och nordvästra Norrland. I större delen av Norrland var nivåerna mycket under de normala.

Grundvattennivån 15 augusti 2006 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 augusti 2006 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 augusti 2006
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 augusti 2006 Förstora Bild