Augusti 2006 - Vattenstånd och vågor

Vattenståndet i hela Bottniska viken låg under det normala, toppnoteringen för augusti, +44 cm, noterades på Kungsvik den 29. Den 5 blåste det upp på Östersjön och det medförde att våghöjder mellan 3.0 och 3.5 m förekom.

Höga vågor

Lugna vågförhållanden dominerade och 1-metersvågor förekom endast undantagsvis på Bottniska viken.

Den 5 blåste det upp på Östersjön med nordostvindar nära kulingstyrka, vilket medförde att våghöjder mellan 3.0 och 3.5 m förekom från baltiska kusten mot Bornholmsområdet.

Ännu en blåsig dag inträffade den 14 då det noterades våghöjder på upp emot 2.5 m på bl a Gotska sjön. Det var mest lugnt även på västkusten. Ett undantag var dock natten till den 29, då bojen vid Väderöbod mätte upp 3.0 meter signifikant våghöjd.

Under normalt vattenstånd i norr, i övrigt strax över

Högtryck och svaga fronter dominerade vädret över norra Skandinavien och vattenståndet i hela Bottniska viken låg härmed under det normala ända fram till den 30.

Fronterna från ett ganska intensivt lågtryck med centrum utanför Sydnorge arbetade sig då upp mot Nordkalotten. Vattenståndet i Kalix nådde dock endast måttliga +18 cm. Längre söderut var vädret mer ostadigt med aktiva fronter och delvis kraftiga åskskurar.

Den 5 nådde vattenståndet längs sydkusten tillfälligt +35 cm i samband med hårda nordostvindar, men sjönk därefter snabbt i samband med en högtrycksrygg. Längs västkusten varierade vattenståndet en hel del, vilket inte är ovanligt.

Minimivärdet på Kungsvik, -35 cm, uppmättes den 14, då ett annat lågtryck över Tyska bukten medförde en period med friska nordostvindar, den här gången främst över Bohuskusten.

Toppnoteringen för augusti, +44 cm, noterades likaså på Kungsvik den 29, när friska sydvästvindar från lågtrycket vid Sydnorge kortvarigt berörde västkusten.