Augusti 2006 - Temperatur i havet

Behagliga vattentemperaturer mellan 20-25°, undantaget var längs Gästrike- och Hälsingekusten där man till och från fick känna på kallare vatten än normalt.

Fortsatt mycket varmt men inga rekord

Sommarvädret fortsatte under praktiskt taget hela augusti och den behagliga värmen i vattnet bestod.

Temperaturöverskottet låg på många håll mellan 2 och 4 grader jämfört med det normala, i norra Bottenhavet och i Bottenviken huvudsakligen mellan 4 och 6 grader över normalt!

I Östersjön kröp temperaturen knappast under 20° någon gång, liknande förhållanden noterades längs syd- och västkusten. Allra varmast var det under perioden 1-10 med uppemot 25° i badvikarna precis som i slutet av juli.

Enda undantaget var längs Gästrike- och Hälsingekusten där man till och från fick känna på kallare vatten än normalt i samband med uppvällning. Omkring den 10 hade man där cirka 15° som lägst.

Karta över ytvattentemperatur i havet 14 augusti 2006
Ytvattentemperatur i havet 14 augusti 2006 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2006
Ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2006 Förstora Bild