Augusti 2004 - Skyfall och äntligen värme

Ett par dagar in i månaden kom den efterlängtade långvariga värmen, som gav oss sommarens första värmebölja. Den mattades dock av och mot slutet av månaden rådde mer normala temperaturer. Antalet solskenstimmar var också några fler än normalt utom i västra Svealand. Under de första dagarna och andra halvan av månaden föll många kraftiga regn, ofta tillsammans med åska. Värst drabbades sydöstra Värmland med nederbördsmängder på omkring 200 mm den 4, vilket medförde kostsamma översvämningar. Råda sydväst om Hagfors fick då 189 mm, augustirekord för Sverige och den näst största dygnsnederbörd som uppmätts på en SMHI-station.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Markvatten och grundvatten

Skyfall över Värmland när värmen kom

En högtrycksrygg över norra Skandinavien gav övervägande uppehåll och sol i mellersta och norra Norrland under månadens första dagar. Längre söderut var det däremot mest molnigt och regnskurar med åska.
 
Lokalt föll därvid stora mängder såsom 32 mm i Osby den 1. Den 3 började mycket varm och fuktig luft att strömma in över landet från sydost.

Den föregicks av ett regnväder som gav mängder på drygt 20 mm i Östergötland, där Malexander fick 28 mm, och i Södermanland den 2 samt i Värmland den 3.

I den varma och mycket fuktiga luften bildades sedan regnskurar, som den 4 utvecklades till mycket kraftiga åskväder i Värmland.

Då det på kort tid föll extremt mycket regn sköljdes vägar bort av vattenmassorna. I Råda sydväst om Hagfors uppmättes en för augusti rekordstor dygnsnederbörd på 189 mm den 4.

Stora mängder föll även för övrigt i västra Svealand, där exempelvis Särna fick 94 mm, vilket där är nytt dygnsrekord. Dagen efter fick Korsberga i Småland 72 mm av ett par timmars åskregn.

Äntligen en rejäl värmebölja

En högtrycksrygg förstärktes över södra Skandinavien och högsommarvarm luft kom därvid att täcka större delen av landet den 4-10. Temperaturen steg till och med på många håll till omkring 30° från den 7, då Hudiksvall hade 32°.

Månadens och sommarens högsta temperaturer noterades därmed denna period. Det var övervägande soligt men kraftiga åskväder förekom den 6-7 främst i Norrland och den 8-9 i varmluften inom det då försvagade högtrycket.

Över nordligaste Norrland kom också svalare luft in redan den 8 och flera lågtryck med nederbördsområden gav därefter ostadigt väder där. På baksidan av ett lågtryck fördes svalare luft längre ner över Norrland den 11.

I södra Sverige var det däremot fortsatt varmt med 30° på en del håll. Medan temperaturen under natten den 12 inte sjönk under 20° vid västkusten var den som lägst omkring -1° i norr.

Den svala luften trängde vidare söderut den 12, varvid lokalt kraftiga regn- och åskskurar förekom. En ny portion kalluft drog även följande dag ner över landet och gav tillsammans med ett regnområde över sydligaste Götaland ostadigt väder i större delen av landet.

Medelmolninghet under augusti 2004
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2004 Förstora Bild
Karta med soltimmar under augusti 2004
Antal soltimmar i augusti 2004 Förstora Bild

Varmluft kvar i söder, svalare i norr

Det blev inte lika höga temperaturer men ändå fortsatt varmt i södra Sverige den 14-19 och tidvis till och med högsommarvärme.

I norr var det däremot svalare och ostadigt och i gränsområdet till varmluften i söder bildades regn och regnskurar, även med åska. Största regnmängderna uppmättes där den 15 då Övertorneå fick 30 mm.

Götaland hade samtidigt ett par dagar med uppehållsväder den 14-15, innan hela landet kom att passeras av ett flertal lågtryck med regn och regnskurar.

Lokalt uppmättes därvid stora regnmängder den 16-18 såsom 33 mm i Torup den 16. Den 17-20 förekom kraftiga åskregn på många håll.

Nordkoster vid Bohuskusten fick exempelvis 36 mm och Boksjö i Lapplandsfjällen 37 mm den 19. Stråk med åska förekom också den 20, då en varmfront drog upp över hela landet. Lokalt föll även då stora regnmängder.

Svalare och övervägande ostadigt

Ett par kallfronter passerade österut över landet den 21, 22 och längst i norr även den 23. I samband med fronterna förekom åska och det blev blåsigt och ostadigt.

Stora regnmängder uppmättes därvid den 21 i Sveg med 41 mm och den 22 i Petisträsk i Västerbotten med 48 mm. Svalare luft från Norska havet kom då alltmer in över landet.

Det märktes mest genom mycket kalla nätter den 23-25, då frost förekom i Svealand och norra Götaland den 24, och i norr även den 26-27. En tillfällig högtrycksrygg gav södra Sverige övervägande vackert väder den 23 liksom nästan hela landet den 24.

Redan samma kväll kom dock ett regnområde in över västkusten. Det rörde sig långsamt mot nordost och efterföljdes av skurar.
 
Åska förekom därvid i främst Götaland den 24-26 och stora regnmängder uppmättes åter på många håll såsom 42 mm i Markaryd den 24 och 43 mm i Åmot i nordvästra Gästrikland den 26.
 
Nya områden med regn och skurar fortsatte att röra sig upp över landet under slutet av månaden och det blev åter lite varmare i främst de östra delarna av landet.

Stora regnmängder föll i främst Svealand den 30, där Örebro flygplats fick 54 mm, och på flera håll i landet den 31, med över 20 mm. Samma dag syntes också ett par tromber vid södra Gotland.

Karta över åskdagar augusti 2004
Åskdagar under augusti 2004 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar augusti 2004
Totalt antal blixtar augusti 2004 Förstora Bild
bildtest