Augusti 2004 - Vattenstånd och vågor

Vattenståndet i Östersjön började sjunka i början av månaden i norr, medan det var över medelvatten i södra Östersjön. Sydvästliga kulingvindar den 20 och 28 orsakade månadens högsta vågor med 2-3 m signifikant våghöjd vid Bohuskusten.

Höga vågor

Den 14 gav frisk nordost på Östersjön tillfälligt ca 2 m signifikanta vågor kring Gotland och södra Östersjön. Ostliga vindar framför en front, som trängde norrut skapade åter drygt 2 m vågor vid svenska Östersjökusten den 24-25.

Gävlebukten berördes av samma front den 26. Sydvästliga kulingvindar den 20 och 28 orsakade månadens högsta vågor med 2-3 m signifikant våghöjd vid Bohuskusten

Vattenståndet lågt i mitten av månaden

Vattenståndet i Östersjön började sjunka i början av månaden i norr, medan det var över medelvatten i södra Östersjön, varvid vatten strömmade ut genom Öresund och Bälten. Lågt vattenstånd kulminerade i samband med högtryckssituationen den 10-14.

Därefter började lågtryck dra in över Skandinavien och medförde sydvästliga vindar över södra Sverige. Vattenståndet steg sakta och på Bottniska viken blev det över medelvatten omkring den 20, medan friska sydvästvindar höll vattennivån under medelvatten ytterligare några dygn i södra Östersjön.

Vattennivån svängde sedan fram och tillbaka kring medelvatten några dagar, men i samband med ett intensivt lågtryck vid Sydnorge den 28 noterades högsta vattenstånden vid västkusten och Bottniska viken, medan det höll sig kring medelvatten i södra Östersjön