Augusti 2004 - Temperatur i havet

I samband med ett högtryck med soligt och varmt väder under månadens första hälft så steg vattentemperaturen. Högsta ytvattentemperaturerna noterades under perioden 9-13 med 20-22 grader allmänt i skärgårdarna.

Sommarens varmaste vatten i mitten av augusti

Efter en förhållandevis normal vattentemperatur i juli steg den under första hälften av augusti i samband med att ett högtryck med soligt och varmt väder etablerades över Sverige.
 
Högsta ytvattentemperaturerna noterades under perioden 9-13 med 20-22 grader allmänt i skärgårdarna. Till sjöss var det drygt 20 grader, i Bottenviken dock bara 16-17 grader.

Nytt högsta temperaturvärde noterades vid Hoburgen. I övrigt kom det inte riktigt upp till rekordnoteringarna från första veckan av augusti 2003.

Från den 14 började vädret bli lite blåsigare och ytvattnet rördes om med djupare liggande vatten och vattentemperaturen sjönk något.

Men den var trots allt 1-2 grader varmare än normalt även i slutet av månaden. Mindre och lokala uppvällningsfenomen förekom.

Karta över ytvattentemperatur i havet 16 augusti 2004
Ytvattentemperatur i havet 16 augusti 2004 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 augusti 2004
Ytvattentemperatur i havet 30 augusti 2004 Förstora Bild