Augusti 2004 - Temperatur och nederbörd

Hela landet var varmare än normalt denna augustimånad. Det var stora nederbördsvariationer, gränsen mellan Dalarna och Värmland fick sin största augustinederbörd sedan starten 1925 och i Storlien har bara fem augustimånader sedan 1901 varit torrare än i år.

Åter varmare än normalt

Till skillnad från de övriga sommarmånaderna blev augusti varmare än normalt i hela landet.

Den södra delen av landet, som hade lägre temperatur än normalt i juli, fick nu de största temperaturöverskotten, medan den allra nordligaste delen som redan hade överskott i juli nu fick de minsta.

I södra Sverige blev årets augusti på flera håll en av de 10-15 varmaste sedan 1901.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2004
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2004 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i augusti 2004
Medeltemperaturen i april 2009. Förstora Bild

Extremt blött men också torrt

Ingen station i Väder och Vatten-tabellen har fått nytt augustirekord. Dock har exempelvis Lisskogsåsen, på gränsen mellan Dalarna och Värmland, med 240 mm fått sin största augustinederbörd sedan starten 1925.

Stora områden i Jämtlands- och Lapplandsfjällen har däremot fått mindre månadsnederbörd än normalt. I exempelvis Storlien har bara fem augustimånader sedan 1901 varit torrare än i år.

Karta över nederbörd i augusti 2004
Nederbörd under augusti 2004 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under augusti 2004
Nederbörden i procent av det normala under augusti 2004 Förstora Bild