Augusti 2004 - Markvatten och grundvatten

Större delar av landet hade normala grundvattennivåer i mitten av månaden men mycket låga nivåer har noterats i Jämtland. Markvattenhalten var även den normal med några få undantag.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var nära den normala för årstiden i hela landet, utom i delar av Småland och nordligaste Lappland, med något högre värden än normalt, och västra Norrland där markvattenhalten var något under den normala.

Grundvattennivån

Större delen av landet hade i mitten av månaden nivåer som är normala för årstiden. I delar av Götaland och nordligaste Norrland var nivåerna över eller mycket över de normala. Mycket låga nivåer har noterats i Jämtland.

Grundvattennivån 15 augusti 2004 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 augusti 2004 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 20 augusti 2004
Markvattenhalt i procent av den normala, 20 augusti 2004 Förstora Bild