April 2010 - Tidig vår i norr

Som helhet blev månaden varmare och något soligare än normalt i hela landet, dock ej lika varm och solig som i fjol. I norra Sverige var den första hälften av månaden varm vilket medförde att redan den 8 så hade våren anlänt till hela Norrland bortsett från fjällen. I Tornedalen var det upp till tre veckor före normal ankomst . I söder har både snöfall och sommarvärme förekommit.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Både sol och snö under påskhelgen

Påskhelgen inledde månaden och under skärtorsdagen den 1 berördes stora delar av landet av flera nederbördsområden. Under långfredagen, påskaftonen och påskdagen var det mestadels uppehållsväder och en del sol. Under påskaftonen och påskdagen noterades dagstemperaturer på som mest cirka 13° i Götaland och Svealand. På flera håll längs ostkusten förekom dimma främst nattetid.

Under påskdagens kväll, den 4, rörde sig ett frontsystem över Götaland och under annandag påsk berörde det även östra Svealand och södra Norrlandskusten. Det gav både regn och snö och medförde en del trafikproblem. Främst nordöstra Götaland och sydöstra Svealand hade på annandagens morgon några centimeter nysnö. Bakom frontsystemet förekom åska mestadels över Östersjön men sydligaste Skåne berördes också.

I fjällen var det samtidigt klart och kallt och månadens lägsta temperatur, -20.7°, uppmättes i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen den 5.

Snödjupskarta för 15 april 2010
Snödjup, 15 april Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 april 2010
Snödjup, 30 april Förstora Bild

Varmt

Ett lågtryck över Atlanten som rörde sig norrut medförde att varm luft söderifrån strömmade upp över landet och det var mestadels uppehållsväder den 7-8 och temperaturer på 14-15° noterades på flera platser i Götaland.

Snöfall förekom i mellersta Norrland. Dagen efter passerade ett lågtryck och större delen av landet fick då nederbörd. I norra Lappland föll den delvis som snö annars som regn. Nederbördsområdet dröjde kvar även dagen efter i landets östra delar.

Den 10-14 var det mestadels högtrycksbetonat väder med uppehåll. En del snöbyar förekom dock i Lapplandsfjällen samtidigt som det blåste hård vind där den 12-13.

Dagtid noterades temperaturer på 10-15° i stora delar av landet. Detta medförde att dygnsmedeltemperaturen då varit över 0° sju dygn i följd i Norrland förutom i fjällen. Våren hade därmed anlänt till norra Norrland två till tre veckor tidigare än normalt.

Kallt i hela landet

Sedan högtrycket försvagats rörde sig ett lågtryck från väster över Ishavet och kalla nordvästvindar drog successivt ned över hela landet.

Aska från den isländska vulkanen Eyjafjallajökull nådde den 15 norra Sverige och flygtrafiken stängdes då av där. Askan kom senare att beröra hela landet.

Med nordvindarna följde också snöbyar i fjällen och kyla. I Mierkenis i mellersta Lapplandsfjällen noterades -16.1° den 17. Samma dag förekom åska längs södra Norrlandskusten då ett litet lågtryck snabbt rörde sig över mellersta Norrland. Snöbyar berörde även fjällen den 18 och 19.

Natten till den 20 var klar och kall i södra Sverige där Kvarn i nordvästra Östergötland noterade -7.5°. Under kvällen och följande dag passerade ett snöfallsområde Götaland och Svealand. På morgonen den 21 uppmättes ett par centimeter nysnö på flera håll i östra Götaland. Morgonen efter uppmättes i Älvkarleby i norra Uppland och Regna i norra Östergötland 12 cm nysnö.

Snöfallet övergick under dagen till regn i östra Svealand och i delar av Götaland. I kombination med en klar och kall natt frös de blöta vägbanorna och det blev på en del håll halt under morgontimmarna den 23.

Första sommartemperaturerna i söder

Från den 24 var det ett högtryck över södra Öster­sjön som styrde de kommande dagarnas väder då det blev soligt och temperaturerna steg.

I norra Lapplandsfjällen förekom fortfarande nordvästvindar och en del snöbyar. När högtrycket förflyttade sig österut följde varma sydvindar över landet. I norra Norrland uppmättes dagstemperaturer på drygt 10° och i Ängelholm nådde termometern för första gången i år upp till 20°-strecket den 26.

Det var även det första dygnet på året då sommartemperaturer noterades, dvs en dygnsmedeltemperatur på över 10°. De förekom främst i sydligaste Götaland och längs västkusten, men även på en del platser i norra Götaland och även dagen efter. Samtidigt rörde sig en kallfront med snö över Norrland och bakom fronten följde snöbyar i fjällen.

Karta med soltimmar under april 2010
Antal soltimmar i april 2010 Förstora Bild
Medelmolninghet under april 2010
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2010 Förstora Bild

Blöt avslutning

På kvällen den 28 och natten till den 29 rörde sig frontsystem med regn in från sydväst över Götaland och Svealand. Längst i söder noterades under dagen månadens högsta temperatur, 21.3°, i Kristianstad i Skåne. Dygn med sommartemperaturer förekom då i stora delar av både Götaland och Svealand och även på många håll den 30.

Frontsystemet gav södra och mellersta Norrland snö den 29. Flera platser i södra Lappland fick då cirka 1 decimeter nysnö till morgonen den 30.

Under valborgsmässoafton gav det även mellersta och norra Norrland snö och regn. I norra Jämtland och södra Lappland kom det omkring 25 mm i smält form. Störst dygnsnederbörd, 30 mm, fick Strömsund i norra Jämtland. Snöbyar och snöfall medförde att månadens största snödjup, 139 cm, uppmättes den 29 och 30 i Katterjåkk i norra Lapplandsfjällen.

Över Götaland passerade ett annat nederbördsområde som följdes av åska i de sydligaste delarna.