April 2010 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

I stora delar av Götaland och östra Svealand inleddes månaden med höga flöden i samband med snösmältning. I mitten av april var det barmark i hela Götaland och i stora delar av södra Svealand.

Vattenföring

I stora delar av Götaland och östra Svealand inleddes månaden med höga flöden i samband med snösmältning. Flödet sjönk dock efterhand till nivåer under det normala för månaden. I nordvästra Svealand och östra Norrland var flödet under det normala till att börja med för att i mitten av månaden stiga när snösmältningen tog fart. I fjälltrakterna låg nivåerna under eller nära månadsmedel.

Snötillgång

I mitten av april var det barmark i hela Götaland och i stora delar av södra Svealand. I Norrland var det i allmänhet mindre eller mycket mindre snö än normalt med fläckvis barmark upp till mellersta delen. Dock hade mellersta Lappland, Västerbotten och södra Norrbotten normala snömängder.

Grundvatten

Grundvattennivåerna har sedan mars i allmänhet stigit med 30–100 cm i hela Götaland, Svealand samt i södra och mellersta Norrland vilket är mer än normalt för årstiden. I norra Norrland har de sjunkit med 5-10 cm.

Nivåer över eller nära de normala för årstiden dominerade. Undantaget är delar av Götaland och södra Svealand samt de inre delarna av mellersta Norrland som hade nivåer mycket över de normala. I norra Norrland var nivåerna under de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2010
Snöns beräknade vattenvärde, 15 april 2010 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 april 2010 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 april 2010 enligt SGU Förstora Bild