April 2010 - Is och temperatur i havet

Avsmältningen av ostkustens skärgårdsis satte igång under den första veckan i april, men var till en början långsam.

Isen drog sig tillbaka

Avsmältningen av ostkustens skärgårdsis satte igång under den första veckan i april, men var till en början långsam. Under den andra veckan tog det dock fart, och vid mitten av månaden var det isfritt söder om Stockholms norra skärgård.

I Bottenhavet var isen efter mars månads ihållande västvindar koncentrerad till den finska sidan. På den svenska sidan fanns en bred råk, som vidgades ytterligare i början av april. I den starka vårsolen dröjde det inte länge förrän det sammanhängande istäcket till sjöss i öster började brytas ner, och när det väl satte igång gick avsmältningen sedan mycket snabbt.

I mitten av månaden tog även avsmältningen av isen längs Bottenhavskusten fart på allvar, och i slutet av månaden var i stort sett all is söder om Norra Kvarken borta. Kvar fanns endast ett litet antal omkringdrivande rester av det som varit de allra grövsta vallarna och flaken.

I Bottenviken och Norra Kvarken vidgades en råk längs den svenska kusten, och isen samlades på den finska sidan. Detta är ett vanligt mönster, då västliga vindar tenderar att dominera på våren. Längst i norr har isen under vintern varit så pass grov att det med största sannolikhet kommer dröja till slutet av maj innan det är isfritt.

Uppvärmningen av ytvattnet gick stadigt framåt i takt med att isen drog sig tillbaka. I början av månaden var temperaturen i Östersjöbassängen som högst cirka 2 grader, medan den i slutet stigit till omkring 5 grader.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2010
Is och ytvattentemperatur i havet 15 april. Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 april 2010
Is och ytvattentemperatur i havet 30 april. Förstora Bild