April 2010 - Temperatur och nederbörd

Hela landet fick under april ett temperaturöverskott vilket innebär att de senaste tolv åren har april varit varmare än normalt i praktiskt taget hela landet. Månaden har inte bjudit på några större nederbördsmängder vilket resulterade i att månadsnederbörden blev mindre än den normala i större delen av landet.

Åter en varm april

Hela landet fick under april ett temperaturöverskott vilket innebär att de senaste tolv åren har april varit varmare än normalt i praktiskt taget hela landet.

På valborgsmässoaftonen hade Lund och Malmö haft dygnsmedeltemperaturer på över 10° fem dygn i följd och det gick då att konstatera att sommaren anlänt dit den 26, vilket är två veckor före normal ankomst. I Karesuando uppmättes månadens lägsta temperatur där så sent som den 30.

Karta över medeltemperaturen i april 2010.
Medeltemperaturen i april 2010. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2010
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2010 Förstora Bild

Torrt i större delen av landet

Månaden har inte bjudit på några större nederbördsmängder vilket resulterade i att månadsnederbörden blev mindre än den normala i större delen av landet.

Ett snöfallsområde, som gav cirka 25 mm den 30 i norra Jämtland och södra Lappland, bidrog dock till att den totala månadsnederbörden där blev något över den normala. Även östra Svealand fick något mer nederbörd än normalt.

Karta över nederbörd i april 2010
Nederbörd under april 2010 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under april 2010
Nederbörden i procent av det normala under april 2010 Förstora Bild