April 2010 - Vattenstånd och vågor

Aprilvädret dominerades av relativt höga lufttryck, tack vare flera mäktiga högtryck både i öst och i väst. På grund av detta låg havsvattenstånden runt Sveriges kuster under medel en stor del av månaden.

Låga havsvattenstånd hela månaden

Aprilvädret dominerades av relativt höga lufttryck, tack vare flera mäktiga högtryck både i öst och i väst. På grund av detta låg havsvattenstånden runt Sveriges kuster under medel en stor del av månaden.

Men trots att samtliga mätstationers månadsmedelvärde hamnade på minussidan, uppmättes inga riktigt låga nivåer. Det lägsta vattenståndet på -53 cm noterades i Kungsvik den 11 i samband med en extra stark högtrycksrygg och nordostvindar.

I slutet av månaden fick lågtryck lite mer inflytande och havsytan steg något. Nästan alla stationer noterade sina för månaden högsta vattenstånd under aprils sista vecka. Kungsvik hade månadens allra högsta uppmätta vattenstånd på +29 cm den 30.

Små vågor

I det högtrycksdominerade aprilvädret höll sig havet förhållandevis lugnt. Enligt vågmodellen SWAN var månadsmedelvärdet av den signifikanta våghöjden* under 1 m i samtliga havsbassänger, med undantag för den yttre delen av Skagerrak.

I Skagerrak uppmättes även månadens högsta vågor i samband med en lågtryckspassage med friska västvindar den 17. Signifikant våghöjd vid Väderöarna var då 3.7 m.

I Östersjön var den högsta signifikanta våghöjden 2.3 m, vilket uppmättes av Södra Östersjöbojen vid två tillfällen, den 12 och den 18.