April 2009 - Värme- och solrekord

Envisa högtryck i söder gav där rekord i sol, värme och torka. Den varma perioden i slutet av april gjorde att våren kom till hela landet utom i fjällen. Nästan hela Götaland och de inre delarna av östra Svealand fick då till och med en period med sommartemperaturer. Nya aprilrekord i solskenstid slogs. Visby fick mest med 334 timmar och Stockholm med en hundraårig serie fick 281 timmar vilket var nära rekordet 284 från år 1941. Men kanske Växjös nya rekord med 293 timmar, från det vanligtvis molniga inre Götaland, är det mest häpnadsväckande eftersom det överstiger Stockholms rekordvärde.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Varm inledning i söder

Månaden inleddes med att en högtrycksrygg kom in över södra Sverige, medan det i norr passerade ett antal nederbördsområden. Dessa gav i allmänhet 5 till 20 mm i norra Jämtland och södra Lappland.

Det var varmt och soligt i söder med flera noteringar kring 20º den 4, i topp hamnade Osby i norra Skåne med 20.7º.

Morgonen efter, den 5, hade Nikkaluokta i Lappland -29.1º, vilket blev månadens lägsta temperatur. Samma dag tog nederbörden en lite sydligare bana och det blev tillfälligt ökad molnighet i söder.
 

Varmt i påsk

Det blev åter mest soligt i Götaland även om det bildades lokal dimma under nätterna. Den 8 kom dock ett nederbördsområde in västerifrån.
 
I västra Götaland och Svealand föll kring 10 mm regn och det förekom också åska, medan det i inre Lappland föll motsvarande mängd snö. Nederbörden fortsatte österut den 9, men rester fanns kvar i Norrbotten under ytterligare något dygn.

I sydöstra Svealand och östra Götaland inleddes nu en över tre veckor lång period utan nederbörd.

Påsken fram till och med påskdagen, den 12, präglades av en högtrycksrygg som gav varmt och soligt väder. Utmed ostkusten blåste det dock kyligt från havet och det uppstod ofta lokal dimma.

På kvällen den 12 drog en kallfront ner över fjällen. På annandag påsk den 13 föll det lätt regn utmed fronten över sydligaste Norrland, Dalarna och Värmland. Den 14 nådde kallfronten norra Götaland och det föll något regn i Bohuslän och Västergötland. I norr kom det in kylig Ishavsluft.

Lite kyligare

På kvällen den 15 kom ett litet lågtryck in över de södra fjällen, vilket gav nederbörd i södra Norrland och Svealand. Dagen därpå utvecklades ett djupare lågtryck över Nordnorge som gav hård västlig vind över fjällen, medan det i Götaland var fortsatt soligt och torrt.

Den 17 och 18 strömmade kylig luft ner över hela landet bakom ett par kallfronter. En del nederbörd föll i Norrland den 17, men i övrigt kom bara små mängder.
 
Det blev nu flera morgnar med frost och då inte bara på Sydsvenska höglandet. På Gotland hade Visby -7.2º den 19. Samma dag passerade ett litet intensivt lågtryck över nordligaste Sverige.

Vindbyar kring 24 m/s uppmättes i Rensjön i norra Lappland och i Parkalompolo i norra Norrbotten. Ett högtryck passerade därefter över Sverige och det följdes den 21 och 22 av några svaga fronter, vars sista rester drog bort den 22.
 

Högtrycksrygg och sommar

Dagen därpå, den 23, kom en högtrycksrygg in över södra Sverige. Varm luft strömmade snart långt upp i Norrland och Hudiksvall noterade den 24 dagens högsta temperatur i landet med 21.3º.

Även om ryggen tidvis sviktade en del skulle den bestå i södra halvan av landet resten av månaden. I en stor del av Götaland och Svealands inland blev nu dygnsmedeltemperaturen över 10º minst fem dygn i sträck, vilket enligt definitionen innebar att sommaren hade anlänt.

Det var dock frost på morgnarna i Götalands inland och tidvis ända nere i Skåne.

Snösmältning

I början av månaden låg snögränsen strax söder om Dalälven och genom södra Värmland.

Värmen gjorde att snösmältningen kom igång rejält, men utan någon större dramatik. Till den 25 var det snöfritt i större delen av Svealand och uppemot Sundsvall.

Även norr därom fanns snöfria områden. I söder var det fortsatt torrt och den 25 utbröt en skogsbrand på Vättlefjäll i Ale kommun norr om Göteborg, varvid ett område på 5 km2 drabbades.

I Jönköpings och Stockholms län rapporterades gräsbränder. Den 26-27 passerade ett mindre molnområde nordvästra Götaland och Svealand men det gav bara ringa nederbörd.
 

Snödjupskarta för 15 april 2009
Snödjupskarta för 15 april 2009. Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 april 2009
Snödjupskarta för 30 april 2009. Förstora Bild

Soligt, torrt och varmt

Ett lågtryck från Norge rörde sig den 28 över södra Norrland och den följande kallfronten med åska gav lätt regn ända ner till Götaland.

Det blev fortsatt sommartemperaturer i södra Sverige upp till Hälsingland den 29, medan luften norr därom var betydligt svalare. Den 29 steg temperaturen över 25º på många platser i sydvästra Götaland.

Månadens högsta temperatur, 25.9º, noterades då i Fägerhult i Västergötland. Även sista april blev solig med höga dagstemperaturer, men en passerande kallfront gjorde att många valborgsfirare fick en kylig och blåsig kväll.
 

Karta med soltimmar under april 2009
Antal soltimmar i april 2009. Förstora Bild
Karta över medelmålninghet under april 2009
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2009. Förstora Bild