April 2009 - Vattenstånd och vågor

April dominerades av relativt svaga vindar och således små våghöjder. Det högtrycksbetonade väder som rådde under april resulterade i ett nettounderskott av vatten inne i Östersjön och låga vattenstånd med små variationer även längs västkusten. Vattennivån höll sig sedan generellt under medel längs alla kuststräckor under resten av månaden.

Höga vågor

April dominerades av relativt svaga vindar och således små våghöjder. Endast vid två tillfällen noterades signifikant våghöjd* över 2 m vid någon av de svenska mätstationerna.

Den 5-6 blåste västvindar över de södra och västra farvattnen, på nordsidan av ett högtryck över Tyskland, och då uppmättes 2.06 m våghöjd vid Väderöarna. Kring den 18 växte ett högtryck in västerifrån över södra Sverige, samtidigt som ett lågtryck i norr rörde sig mot sydost.

Med det följde en hel del friska vindar. Finngrundets toppnotering på 1.9 m uppmättes tidigt den 18. Södra Östersjön hade senare samma dygn 2.2 m i signifikant våghöjd, vilket även är månadens högsta notering

Vattenstånd under medelnivå

Det högtrycksbetonade väder som rådde under april resulterade i ett nettounderskott av vatten inne i Östersjön och låga vattenstånd med små variationer även längs västkusten.

Alla stationer i Östersjön observerade sina högsta vattenståndsnivåer under månadens första vecka, men endast vid ett fåtal stationer nådde nivån då över medelvatten. Samtliga av månadens extremvärden noterades under de blåsiga dygnen kring den 18 - 19.
 
Nordliga vindkomponenter över Bottniska Viken pressade ner vattenytan och Kalix hade månadens lägsta nivå på -53 cm den 18. Det sjunkande vattenståndet i norra och mellersta Östersjön pressade tillfälligt upp nivån i söder, och Skanör hade 23 cm över medelvatten den 18.

Detta sjönk dock snabbt undan igen då ett högtryck etablerades den 19. Vattennivån höll sig sedan generellt under medel längs alla kuststräckor under resten av månaden.