April 2009 - Is och temperatur i havet

Istäcket minskade stadigt under aprils milda väderlek. Omfattande råksystem öppnades på den svenska sidan. Månadsmedelvärdena för april blev vid alla stationer över normalt.

Stadig uppvärmning av haven

Istäcket minskade stadigt under aprils milda väderlek. I början av månaden dominerade ostliga vindkomponenter som pressade drivisen i Bottenviken mot den svenska kusten och öppnade breda råkar längs den finska fastiskanten.

Kring den 16 vände dock läget och isen började istället driva österut.

Omfattande råksystem öppnades på den svenska sidan. Norra Kvarken och Skelleftebukten tömdes och iskanten drog sig snabbt tillbaka mot nordost.

Under de sista dagarna i april förblev läget i stort sett oförändrat, och isen koncentrerades till den nordostliga halvan av Bottenviken.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2009
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2009. Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 april 2009
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 april 2009. Förstora Bild

Snabb isavsmältning

I Bottenhavet ruttnade isen fort i den allt starkare vårsolen. Det mesta av den kustnära isen, så väl som isen på Ångermanälven, försvann under månadens sista vecka.

På Vänern och Mälaren gick isavsmältningen också fort och båda sjöarna var isfria kring mitten av månaden. Även Finska Viken var vid månadens slut helt isfri.

Uppvärmningen av den isfria vattenmassan tog rejäl fart i mitten av månaden. De flesta mätstationer gick från att ha legat -1 till +1 grad från normalperiodens månadsmedel, till att vid månadens slut ligga en bra bit över.

Västkuststationerna Trubaduren och Väderöarna nådde nya rekordtemperaturer sedan mätningarna startade, med 11.4° respektive 11.9°. Månadsmedelvärdena för april blev vid alla stationer över normalt.