April 2009 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Under april månad startade snösmältningen vilket gav hög vattenföring i södra Norrland samt västra Svealand. I östra Svealand och Götaland var vattenföringen under det normala.

Vattenföring

Under april månad startade snösmältningen vilket gav hög vattenföring i södra Norrland samt västra Svealand. I fjälltrakterna, nordvästra Norrland, var vattenföringen normal med en stigande profil i slutet av månaden.

Nordöstra Norrland hade i början av månaden en vattenföring något under det normala, vilken sedan ökade kraftigt på grund av vårfloden. I östra Svealand och Götaland var vattenföringen under det normala.

Snötillgången

Snö fanns den 23 april norr om en linje mellan norra Värmlands och södra Västernorrlands län. På de flesta håll var snötäcket normalt för årstiden, men området kring Storsjön i Jämtland hade något mindre snö än normalt, och kustnära områden i norra Västerbotten och Norrbotten hade något mer snö än normalt.

Grundvattennivån

Nivåer över eller nära de normala för årstiden dominerade i Sverige. Undantagen var sydvästra Götaland med nivåer under eller mycket under de normala och ett område från nordvästra Svealand upp genom sydvästra Norrland med nivåer mycket över de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 23 april 2009
Snötäckets beräknade vattenvärde 23 april 2009. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 april 2009 enligt SGU
Grundvattennivån 15 april 2009 enligt SGU Förstora Bild