April 2009 - Temperatur och nederbörd

Nu har april tolv år i rad varit varmare än normalt i hela landet. Stora delar av landet hade mycket torrt, men i norr passerade flera nederbördsområden. Ogestad i Småland fick inte någon mätbar nederbörd alls.

Åter varmare än normalt

Nu har april tolv år i rad varit varmare än normalt i hela landet varav framförallt 2002 var rekordvarm i norr och åren 2000 och 2007 i söder. Årets april har slagit rekord i månadsmedeltemperatur från Härjedalen och söderut med undantag av de östligaste delarna.

Allra högst hade Göteborg med 10.4º. Det tidigare svenska aprilrekordet var 9.4º uppmätt i Lund år 2000 och i Malmö år 2007. I år hade Stockholm 8.5º, vilket där är högst sedan mätningarna startade 1756.

Karta över medeltemperaturen i april 2009.
Medeltemperaturen i april 2009 Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2009
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2009. Förstora Bild

Torrt

Stora delar av landet hade mycket torrt, men i norr passerade flera nederbördsområden. Allra torrast var det i östra Götaland. Där får man på många håll gå tillbaka till den extremt torra våren 1974 för att finna en torrare april.

I Västervik/Gladhammar med startår 1859 uppmättes bara 0.6 mm, medan det tidigare rekordet var 4.9 mm från 1940. Ogestad i Småland fick inte någon mätbar nederbörd alls, vilket inte inträffat vid någon svensk station sedan augusti 2002.

Karta över nederbörd i april 2009
Nederbörd under april 2009 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under april 2009
Nederbörden i procent av det normala under april 2009. Förstora Bild