April 2008 - Solig avslutning startade vårflod

Ett högtryck satte sin prägel på årets fjärde månad. I takt med att solen steg allt högre ökade även temperaturerna markant. Efter bakslaget under slutet av mars avancerade våren i ungefär normal fart norrut. En varm period från och med den 24 gjorde att även sommaren fick in en fot i april med början i Mälardalen. Snötäcket som i slutet av mars låg över nästan hela landet drog sig snabbt norrut och smälte så pass hastigt att det satte fart på vårfloden i små och medelstora vattendrag i stora delar av Norrland och nordvästra Svealand.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Snöfall även i Götaland

Under ett par dygn strömmade mild luft upp över Sverige. Ända uppe i nordligaste Sverige var det plusgrader varvid snötäcket sjönk ihop.

Dimma och dis förekom framförallt utmed östra Götalandskusten men även utmed Bottenvikskusten. Några fronter med nederbörd berörde Götaland.
 
På dagen den 4 kom ett intensivt lågtryck in över mellersta Norge från Nordsjön.

I samband med detta bildades ett nederbördsområde som sträckte sig från norra Svealand upp över mellersta Norrland.

Då det rörde sig norrut den 4-5 snöade det i stora delar av norra Norrland, varvid snödjupen där ökade med 15-20 cm på många håll.

I söder berördes sydöstra Götaland till en början av ett svagare nederbördsområde.
 
Den 6 blev det mer allmänt ostadigt i södra Sverige. Även snö föll vilket gav ett tunt snötäcke i delar av västra Götaland.

Nederbördsområdet rörde sig vidare norrut den 7 och gav snö över mellersta Sverige, bl a fick Höglekardalen i Jämtland 26 mm i smält form.

Över Baltikum utvecklades den 8 ett djupare lågtryck med fronter, som svepte in mot östra Sverige.

Därvid fick framförallt Svealands- och Norrlandskusten snö. Snötäcket som då bildades i östra Svealand blev kortvarigt.

Utmed södra Norrlandskusten kom under fyra dygn, den 6-9, merparten av månadens nederbörd, bl a fick Hudiksvall 58 mm.

Då ett högtryck norrifrån tillfälligt etablerade sig över Norden uppmättes natten mot den 11 månadens lägsta temperatur -25.3º i Rensjön i norra Lappland.

Redan natten mot den 12 kom dock från sydväst ett område med nederbörd och även lite åska in över Götaland. I högre terräng bildades då kortvarigt ett tunt snötäcke.
 
Ett annat lågtryck med centrum över Litauen gav nederbörd över östra Götaland den 12, då bl a Hoburg på Gotland fick 26 mm.

När nederbörden rörde sig norrut berördes först östra Svealand och därefter Norrland den 13 och 14.

I Västerbotten och Norrbotten föll drygt 10 mm i främst kustlandet. Vinterns största snödjup i Lappland uppmättes där på flera håll under första halvan av månaden, bl a i Murjek och Granträsk med 128 cm den 6 respektive den 14.

Snödjupskarta för 30 april 2008
Snödjupskarta för 30 april 2008 Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 april 2008
Snödjupskarta för 15 april 2008 Förstora Bild

Åska

I den allmänt instabila luftmassan över Sverige bildades den 14 åska över Blekinge, nordöstra Götaland, östra Svealand och Gästrikland.

Dagen efter åskade det rejält på gränsen mellan Dalsland och Bohuslän.

Längst i norr berördes fjällen av snöbyar från Norska havet. Även den 16 förekom spridda urladdningar i sydöstra Götaland.

Högtryck med uppehåll och sol

Från och med den 15 började vädret styras av ett kraftfullt högtryck med sitt centrum öster om Island.

En högtrycksrygg etablerades till en början över Götaland, vilket medförde dis och dimma utmed hela ostkusten den 16.

Den 15-21 kom fronter från Norska havet in över de nordvästra delarna av fjällen. De gav dock ringa nederbörd i Norrland men molnigheten ökade.

I söder blev det däremot soligt och den kraftiga soluppvärmningen gav också upphov till ett antal stoftvirvlar. Från följande platser har vi fått rapporter: Örebro den 20, Hultsfred den 21 och Täby den 22.

Den 21 hade högtryckets centrum förflyttat sig in över centrala Skandinavien. Vindarna blev därvid svaga och dagstemperaturerna steg medan nätterna blev förhållandevis kalla.

Skillnaden mellan dygnets högsta och lägsta temperatur kunde bli avsevärd, tex i Målilla steg temperaturen drygt 23 grader från -3.8º till 19.7º den 24. Vid kusten uppstod sjöbris vilket höll ner dagstemperaturerna där.

Varm avslutning

Den 25 ökade molnigheten och dagen därpå passerade ett område med nederbörd över Götaland och Svealand.

I samband med detta åskade det i östra Småland och östra Svealand, men bara några millimeter nederbörd har rapporterats.

Därefter passerades landet av ett antal fronter, som hörde till ett lågtryck över Norska havet. Inte heller nu föll några större nederbördsmängder. Efter den 27 strömmade varm luft upp över landet söderifrån.

Månadens högsta temperatur i landet, 23.2º, uppmättes därvid den 29 i Göteborg. Även uppe i Norrbotten steg temperaturerna då över 15º.
 
Avsmältningen av snötäcket satte fart, vilket ledde till höga flöden i små och medelstora vattendrag i nordvästra Svealand och stora delar av Norrland.

I norr kulminerade värmen den 30 då bl a Älvsbyn i Norrbotten hade 19.7º. I söder blev Valborgsmässoaftonen däremot lite svalare än de tidigare dygnen.

Karta med soltimmar under april 2008
Antal soltimmar i april 2008 Förstora Bild
Medelmolninghet under april 2008
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2008. Förstora Bild