April 2008 - Temperatur och nederbörd

Månaden var varmare än normalt. I Stockholm hamnar årets april som nummer fyra sedan 1860, dessutom var månaden på många håll årets nederbördsfattigaste.

Åter varmare än normalt

Framförallt den varma avslutningen medförde att månaden som helhet blev varmare än normalt i norr.

Då noterades bl a den näst högsta maximitemperaturen, 14.4°, för april sedan 1901 i Tärnaby-Hemavan.

I stora delar av södra Sverige blev april mycket varmare än normalt. I Stockholm hamnar årets april som nummer fyra sedan 1860, bl a efter förra årets extremt varma april. Nu har april tio år i rad varit varmare än normalt i hela landet.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2008
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2008 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i april 2008
Medeltemperaturen i april 2008 Förstora Bild

Torrt en stor del av april

April är på många håll årets nederbördsfattigaste månad (30-50 mm).

Därför kan även mindre skillnader i nederbörd ge stora utslag i den relativa nederbörden som visas på kartan.
 
I en stor del av Norrland föll mycket nederbörd under de första veckorna och trots att det därefter i stort sett varit uppehåll bestod överskottet. Även i söder blev den senare delen av månaden nederbördsfattig.

Karta över nederbörd i april 2008
Nederbörd under april 2008 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under april 2008
Nederbörden i procent av det normala under april 2008. Förstora Bild