April 2008 - Is och temperatur i havet

Drivisen krympte mer och mer i de milda väderförhållandena. Vindarna gjorde sedan att drivisen i Bottenviken sprack upp och smälte. Ytvattentemperaturerna var över de normala under större delen av månaden.

Kort isvinter nästan till ända

Under månadens början minskade i snabb takt isutbredningen utanför fastisranden. Drivisen krympte mer och mer i de milda väderförhållandena.

I mitten av april var de sista isresterna borta i Finska Viken och det enda som återstod den 16 i Bottenhavet var tunn drivis i Ångermanälven och skärgårdarna norr därom. Vindarna gjorde sedan att drivisen i Bottenviken sprack upp och smälte.

Kvar blev en del isbumlingar och stora flak som drev omkring. Till sjöss var Norra Kvarken isfri hela månaden och utanför fastisen i Bottenviken fanns endast rester av drivis kvar i slutet av april.

Ytvattentemperaturerna var över de normala under större delen av månaden. Temperaturöverskottet var de första dagarna ca 0.5 grader i Bottenhavet och ca 2 grader i Östersjön och på västkusten.

Sista dagarna i april var temperaturöverskottet ca 0.5 i Bottenhavet och över 5 grader vid Hoburgen, västkusten hade då ett överskott på 2 till 3 grader. Undantaget var en något kyligare period ungefär den 14-18.
 
I samband med sydliga vindar i slutet av månaden uppmättes vid Finngrundet 4.3º och vid Marviken 11.6º, vilket är de högsta aprilvärdena sedan starten 2006.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2008 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 april 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 april 2008 Förstora Bild