April 2008 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten.

Snösmältningen kom igång i slutet på månaden, men ett sammanhängande snötäcke låg kvar över stora delar av Norrland. Grundvattennivåer över eller nära de normala dominerade.

Vattenföring

I slutet på månaden kom snösmältningen igång i södra Norrland och nordvästra Svealand och vattenföringen steg mycket.
 
I norra Norrland och fjällen var vattenföringen ungefär normal. I västra Götaland var vattenföringen i början på månaden nära den normala, men sjönk och var sedan under den normala.

Även i östra Svealand och östra Götaland var vattenföringen under den normala.

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke låg nu över Norrland, förutom delar av södra Norrlands kustland, och i nordvästra Svealand.
 
I Norrland var snömagasinet, generellt sett, över det normala för årstiden. Undantag var främst Lapplands fjälltrakter.

Grundvattennivån

Nivåer över eller nära de normala dominerade. På norra västkusten var nivåerna dock mycket över de normala och i ett område som berörde södra och mellersta Norrland samt i sydöstra Blekinge var nivåerna under de normala.

Grundvattennivån 15 april 2008 enligt SGU
Grundvattennivån 15 april 2008 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 25 april 2008
Snötäckets beräknade vattenvärde 25 april 2008 Förstora Bild