April 2008 - Vattenstånd och vågor

En lugn månad med låga vågor men vid ett par tillfällen uppnåddes signifikanta våghöjder över 2 m. Det generellt lugna vädret under april har gett små vattenståndsvariationer längs hela kusten.

Höga vågor

Generellt var april en lugn månad med låga vågor men vid ett par tillfällen uppnåddes signifikanta våghöjder över 2 m.

Detta var under månadens första tredjedel. Natten till den 5 gav ett lågtryck över norra Sverige västvindar nära kulingstyrka och upp emot 4 m höga vågor på Skagerrak.

Den 7-10 rörde sig ett lågtryck med centrum över Baltikum sakta norrut och gav kulingvindar över norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken.

Dessa vindar gav upphov till signifikanta vågor upp mot 3.5 m i hela området och i södra Bottenhavet uppmättes som mest 5 m höga vågor

Små vattenståndsvariationer

Det generellt lugna vädret under april har gett små vattenståndsvariationer längs hela kusten.

I början av månaden var vattenståndet något över medel men efterhand sjönk vattnet undan mer och mer, i Bottenviken redan efter några dagar, längre söderut något senare.

Mot slutet av månaden hade vattenståndet stabiliserat sig på en nivå ca 20 cm under medelvattenstånd i princip längs hela svenska ost- och sydkusten.
 
Längst i söder började dock vattenståndet återigen stiga de sista dagarna i månaden men nivåerna nådde knappt upp till medelvatten.

På västkusten har vattenståndet hela månaden pendlat runt medelvattennivå utan några höga utslag varken uppåt eller nedåt.

De lägsta nivåerna i april återfanns i Bottenviken i samband med kraftiga nordvindar, bottennoteringen på ‑ 82 cm fick Kalix den 9. Månadens högsta notering på blygsamma 33 cm över medelvattenstånd ståtar Viken med från den 2 i lugna förhållanden.