April 2006 - Vattenrik vår

Efter en utdragen vinter gjorde våren snabba framsteg i april och när halva månaden gått hade hela landet, utom högre terräng i västra Norrland, dygnsmedeltemperaturer varaktigt över noll grader. Det ovanligt tjocka snötäcket i Götaland smälte därvid ganska fort och tillsammans med regn och blötsnö från ovan gav detta en riklig vårflod. På påskafton fick södra och mellersta Sverige soligt, medan Norrland fick det klart bästa vädret under valborgsmässoaftonen. Annars var månaden överlag solfattig med de största underskotten i Götaland på cirka 30%.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Kraftig vårflod i Götaland

Den 1 rörde sig ett lågtryck norrut från mellersta Finland till Nordkalotten varvid Tornedalen fick några cm snö. Samma dag omkom en man i en lavin som utlöstes av skoteråkare i Abiskoområdet.

Ett regnområde nådde sydvästra Götaland på eftermiddagen. Regnet övergick till snö i norra Götaland och den 2-3 fick Svealand och södra Norrland snö.

Mindre regnväder och skurområden följde från sydväst och den 4 förekom åska vid Öresund. Västsidan av Sydsvenska höglandet fick mest nederbörd med 10-25 mm under den 6, 8 och 9.

I Norrland föll den mesta nederbörden vid kusten där Bjuröklubb fick närmare 30 mm den 9-10. I södra Halland åskade det den 8, medan hagelskurar förekom i Götaland efterföljande dag.

Vädret var nu blåsigt och milt varvid snön smälte undan ganska snabbt och det blev på många håll i östra Götaland den kraftigaste vårfloden sedan 1985.

Då snötäcket inte gav vika förrän en bit in i april i östra Götaland blev det den längsta perioden med sammanhängande snötäcke där sedan 1984/85 eller på en del håll sedan den rekordlånga vintern 1969/70.

I år hade Målilla snötäcke i 101 dagar i sträck (28 december - 5 april), men det var hela 142 dagar 1969/70 ( 29 november - 19 april).

Kyla i Norrland

Temperaturerna låg de första sex dygnen i allmänhet under de normala och i Buresjön i södra Lappland var det -26° den 2.

Lika kallt var det i Gielas i sydvästra Lappland den 5. I Norrland föll nederbörden som snö under den första veckan och i Gåltjärn sydväst om Kramfors var snödjupet hela 102 cm den 6.

Från den 7 blev det allt oftare varmare än normalt med början i norr. Den 10 kom mild luft från Ryssland tillfälligt in över Norrbotten där Haparanda noterade 9°.

Medelmolninghet under april 2006
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2006 Förstora Bild
Karta med soltimmar under april 2006
Antal soltimmar i april 2006 Förstora Bild

Solig påskafton men i övrigt mest grått

Efter att de ganska kraftiga skurarna drog österut den 9, växte en högtrycksrygg in över landet från väster. Nätterna blev åter kalla med ner mot -20° i delar av Lappland den 11-12 och i nordvästra Dalarna den 11.

Därefter kom åter fronter in över västra Skandinavien den 12 och dagen därpå passerade ett lite kraftigare regnväder åt öster över främst Götaland.

Nederbördsområdet dröjde sig kvar över Norrland, där det gav snö under långfredagen den 14, medan ett område med skurar berörde östra Götaland.

En mindre högtrycksrygg gav solsken under påskaftonen i landets södra och mellersta delar, men redan under påskdagen var det dags för nästa vädersystem från Atlanten.

Både påskdagen och annandagen bjöd därvid på lätt eller måttlig nederbörd i större delen av landet.

Den 18 förekom skurar i en stark sydvästlig luftström över Götaland, medan Norrland berördes av ett par mindre områden med snö på väg åt nordost.

Ett mindre men ganska intensivt lågtryck kom under eftermiddagen den 19 in över sydvästra Sverige.

I västra Götaland föll 10-15 mm regn, medan norra Götaland och södra Svealand på en del håll fick ett tillfälligt snötäcke. Stockholm hade t ex 1 cm på morgonen den 20.

Ruskväder på valborgsmässoafton

Det ganska intensiva lågtrycket rörde sig sakta vidare åt nordost över södra Finland den 21. Det ersattes av ett högtryck som gav en solig dag den 22, utom i de västra fjällen där molnen tätnade västerifrån.

Lätt nederbörd förekom på de flesta håll den 23-24, men ett kraftigare stråk med regn gav 10-20 mm från nordöstra Småland mot Närke den 24.

Samma dag noterades årets dittills högsta temperatur med 18° i Kristianstad. En högtrycksrygg gav därefter mest uppehåll ett par dagar, men den 27 rörde sig en frontzon långsamt in över hela landet från väster.
Fronten stannade upp över landets östra delar och den 27-28 föll tämligen stora regnmängder från sydöstra Dalarna och Gästrikland upp till sydöstra Lappland.
 
Exempelvis fick Söderala nära Söderhamn 32 mm och Stordalen-Midlanda vid Sundsvall 35 mm.

I Norrland skedde därefter en markant stabilisering, när de försvagade resterna av regnet försköts söderut till Götaland. Här förstärktes åter nederbörden under natten till den 30, genom påspädning från sydost.

Ett band med regn låg sedan ganska stilla genom Götaland från sydost mot nordväst och gav en gråmulen och blöt valborgsmässoafton.

På lite drygt ett dygn fick södra och sydöstra Småland samt Dalsland uppemot 30 mm regn.

Norr om regnrusket blåste en frisk och kylig ostvind med upp till kulingstyrka bl a i Stockholms skärgård. Norrland hade det klart bästa vädret med en hel del sol.

Snödjupskarta för 15 april 2006
Snödjupskarta för 15 april 2006 Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 april 2006
Snödjupskarta för 30 april 2006 Förstora Bild