April 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföringen ökade under månaden och vårfloden startade relativt sent. Götaland var nu i stort sett snöfritt, Norrland och Blekinge hade grundvattennivåer som var under de normala.

Vattenföring

Vårfloden startade relativt sent. I södra och sydöstra Sverige blev vattenföringen i april högre än normalt och kulminerade i början av eller någon vecka in i månaden vid ungefär normal nivå.
 
I norra Svealand och östra Norrland var den till en början låg men ökade mot slutet av månaden då snösmältningen startade. I inre och norra Norrland var vattenföringen låg under april men ökade något under den sista veckan.

Snötillgången

Götaland var nu i stort sett snöfritt. I västra Svealand låg det kvar mer snö än normalt. I övriga delar av landet låg det i allmänhet mindre snö än normalt.

Grundvattennivån

I stora delar av Götaland och Svealand var nivåerna över de normala för årstiden. Mellersta Norrland och Blekinge hade nivåer som var under de normala.

Grundvattennivån 15 april 2006 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 april 2006 enligt SGU. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 24 april 2006
Snötäckets beräknade vattenvärde 24 april 2006 Förstora Bild