April 2006 - Temperatur och nederbörd

Äntligen ett temperaturöverskott i hela landet. Dock fick landets södra och östra delar till största delen betydande nederbördsöverskott med drygt dubbla normalmängder på en del håll.

Milt i nordost

Efter en kylig inledning blev det till slut temperaturöverskott i hela landet, utom i ett par mindre områden i sydvästra och sydöstra Norrland. I norra delen av samma landsända blev överskotten i stället stora.

I Karesuando, som hade -0.2° som månadsmedeltemperatur, behöver man dock bara gå tillbaka till år 2002 för att finna en mildare aprilmånad.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2006
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2006 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i april 2006
Medeltemperaturen i april 2006 Förstora Bild

Blött nästan överallt

Landets södra och östra delar fick till största delen betydande nederbördsöverskott med drygt dubbla normalmängder på en del håll. I absoluta tal föll mest på västsidan av Sydsvenska höglandet med strax över 100 mm.
 
I Nödinge utanför Kungälv uppmättes 124 mm. I de västra fjällen blev det däremot stora underskott och i Katterjåkk uppmättes bara 15 mm, men så sent som 1998 var där lika torrt.

Karta över nederbörd i april 2006
Nederbörd under april 2006 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under april 2006
Nederbörden i procent av det normala under april 2006 Förstora Bild