April 2006 - Temperatur och nederbörd

Äntligen ett temperaturöverskott i hela landet. Dock fick landets södra och östra delar till största delen betydande nederbördsöverskott med drygt dubbla normalmängder på en del håll.

Milt i nordost

Efter en kylig inledning blev det till slut temperaturöverskott i hela landet, utom i ett par mindre områden i sydvästra och sydöstra Norrland. I norra delen av samma landsända blev överskotten i stället stora.

I Karesuando, som hade -0.2° som månadsmedeltemperatur, behöver man dock bara gå tillbaka till år 2002 för att finna en mildare aprilmånad.

Blött nästan överallt

Landets södra och östra delar fick till största delen betydande nederbördsöverskott med drygt dubbla normalmängder på en del håll. I absoluta tal föll mest på västsidan av Sydsvenska höglandet med strax över 100 mm.
 
I Nödinge utanför Kungälv uppmättes 124 mm. I de västra fjällen blev det däremot stora underskott och i Katterjåkk uppmättes bara 15 mm, men så sent som 1998 var där lika torrt.