April 2006 - Is och temperatur i havet

Till påskhelgen försvann isen från Östersjöns skärgårdar, Ålands hav, västra delen av Finska viken och Bottenhavet. Den 25 var Vänern och Mälaren helt isfria liksom Bottenhavets skärgårdar upp till i höjd med Sundsvall.

Mycket snabb islossning i Östersjön, betydligt långsammare i norr

Inledningsvis var det fortsatt kyligt väder i norr medan plusgrader dominerade i södra Sveriges kustområden, men trots detta var isavsmältningen långsam. Ett omfattande lågtrycksområde på Norska havet skapade från den 7 en period med milda syd- eller
sydostvindar.

Fram till påskhelgen försvann därvid isen i stort sett från Östersjöns skärgårdar, Ålands hav, västra delen av Finska viken och Bottenhavet. Ett kompakt isfält med talrika is- och stampisvallar blev dock kvar närmast svenska kusten mellan Härnösand och Umeå.

I Bottenvikens södra och östra delar öppnades samtidigt en råk som långsamt vidgades norrut förbi Uleåborg. Situationen i norr förändrades inte nämnvärt de sista två veckorna av april, delvis beroende på ett högtryck med svaga vindar.

Isen blev dock alltmer porös och rutten även ute till sjöss, långt upp förbi latituden genom Bjuröklubb. Den 25 var Vänern och Mälaren helt isfria liksom Bottenhavets skärgårdar upp till i höjd med Sundsvall. Isen i Rigabukten och Finska viken försvann nästan helt till den 30.

Ytvattentemperaturen steg hastigt under månadens andra hälft, i Västerhavet från 3-4° till närmare 10° invid Bohuskusten, i Östersjön från 1-2° till cirka 5.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2006 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 april 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 april 2006 Förstora Bild