April 2006 - Vattenstånd och vågor

I Bottenviken steg vattenståndet markant redan under den första veckan av månaden på grund av ett antal mindre lågtryck. På Östersjön var våghöjden i huvudsak 0.5-1.0 meter hela månaden med undantag för den 30.

Höga vågor

Månadens högsta vågor på Bohuskusten uppmättes den 8 i samband med friska WSW-vindar orsakade av ett omfattande lågtryck med centrum norr om Shetlandsöarna. På Östersjön var vågorna i huvudsak 0.5-1.0 meter hela månaden med undantag för den 30.

Framför en stillaliggande kallfront nådde ostvinden då kulingstyrka på mellersta och norra Östersjön. Härmed ökade våghöjden kortvarigt till cirka 3 meter norr om Gotland. De norra farvattnen var islagda hela eller en stor del av månaden och inga nämnvärda vågor uppmättes.

Återgång till normalvattenstånd i Östersjön, fortsatt underskott längs Västkusten

Vattenståndet i Bottenviken steg markant redan under den första veckan av april, mycket på grund av ett antal mindre lågtryck som rörde sig på en bana västerifrån förbi mellersta Skandinavien.

Ett mer omfattande lågtryck hade den 13-17 sitt centrum mellan Island och Sydnorge varvid flera fronter rörde sig in mot södra Sveriges farvatten. I samband med detta uppmättes månadens högsta vattenstånd, +44 cm på Bohuskusten.

Samtidigt strömmade vatten in genom Öresund/Bälten och nivåerna i Östersjön och Bottniska viken steg till 10-15 cm över normalt. Den 22-25 gav ett högtryck lugna förhållanden med viss utströmning som följd.
 
De lägsta värdena för Västkusten, 45 cm i Smögen och Kungsvik, härrör från den 22. Månaden avslutades med friska ostliga vindar över södra Sverige på Valborgsmässoafton med en återgång till cirka -20 cm i norr.