Augusti 2020 - 54,4 grader varmt i Death Valley

Augusti var en varm månad globalt men på senare år har tre augustimånader varit ännu något varmare. Bland ovanligt varma områden kan nämnas sydvästra USA där Death Valley i Kalifornien hade hela 54,4 grader varmt den 16 augusti. Det var ovanligt varmt även över stora delar av Arktis och havsisens utbredning var en av de allra lägsta för årstiden. Liksom i juli var det kraftiga monsunregn från Ostasien till Sahelområdet i Afrika. Några av de svårast drabbade länderna var Sudan och Sydsudan.

 

Global temperaturanomali i augusti 2020
Global temperaturanomali (vänster bild) i augusti 2020 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var augusti 2020 globalt sett den fjärde varmaste augustimånaden. Augusti 2016, 2017 och 2019 var varmare.

I absoluta tal var augusti i år 0,44°C varmare än det globala medelvärdet 1981-2010. Detta är den minsta positiva temperaturavvikelsen för någon månad sedan september 2018.

Månadsvis global temperaturanomali i augusti 2020
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till augusti 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive augustimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Mycket varm augusti i Europa

I Väst- och Centraleuropa var det rätt allmänt varmare än normalt i augusti. Nere på kontinenten hade man över stora områden mellan 2 och 4 grader över normalvärdet för perioden 1961-1990. Det innebar i exempelvis Nederländerna och Tyskland den näst varmaste augusti efter 1997 respektive 2003 i mätserier som startade omkring förra sekelskiftet.

I de europeiska delarna av Ryssland var det mer normala augustitemperaturer eller till och med kyligare än normalt.

Varmast var det i början av månaden. Stationen Vélez-Malaga i Spanien rapporterade 45,7° den 2 augusti. Dagen innan hade det varit upp till 44,8° i Àlora i Spanien.

På månadens sista dag uppmättes -14,7° vid Capanna Margherita (4560 möh) i Italien. För stationer under 1000 möh var det samma dag -5,6° i Grotli, Norge (872 möh).

Medellufttryck i Europa i augusti 2020
Medellufttryck i Europa i augusti 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Kartan över månadens medellufttryck över Europa visar högtrycksinflytande över större delen av kontinenten, Brittiska öarna samt de södra och mellersta delarna av Skandinavien. Högtrycksinflytandet till trots var det en varierad väderbild med torra och soliga perioder varvat med regionala oväder.

Två intensiva lågtryck berörde Brittiska öarna under månaden. I samband med det första av dessa, med namnet Ellen, noterades på Irland nya augustirekord vad gäller både lufttryck och vind. Vid Roche´s Point var det den 19 augusti vindbyar på 40 m/s och en medelvind på 31 m/s. Natten till den 20 augusti noterade Athenry ett lufttryck på 966,4 hPa.

I slutet av månaden gav en fuktig sydvästlig luftström mycket stora regnmängder på sydsidan av Alperna. Den 29 augusti fick Cevio i Schweiz 225 mm på 24 timmar. Den italienska stationen Isoverde i Ligurien rapporterade 254 mm samma dygn.

Nordamerika - 54,4 grader varmt i Death Valley 

Den största delen av Nordamerika hade en varm eller mycket varm augusti. I sydvästra delen av USA var det omkring fyra grader över normalvärdet för perioden 1961-1990.

Enligt den amerikanska vädertjänsten (NOAA) hade sex delstater i sydvästra USA sin allra varmaste augusti, nämligen Kalifornien, Nevada Arizona, New Mexico, Utah och Colorado.

I delstaterna Arizona och Utah var juni dessutom rekordtorr. Det gäller även i Nebraska lite längre österut.

Mycket uppmärksammat blev en temperatur på hela 54,4° (130°F) i Death Valley i Kalifornien så pass sent på säsongen som  den 16 augusti. Det är den högsta accepterade augustitemperaturen i världen över huvud taget.

Några mindre områden hade svalare än normalt som sydvästra Kanada och delar av centrala USA.

Den mycket kalla stationen Peter Sinks (ca 2500 möh) i den amerikanska delstaten Utah hade -8,9° (16°F) den 31 augusti. Stationen Denali Foot Camp (ca 4300 möh) i Alaska rapporterade -18,3° (-1°F) den 11, 12 och 28 augusti.

Tropiska cykloner

Under augusti var fem namngivna tropiska cykloner aktiva på Atlanten. Redan vid månadsskiftet var det Isaias som passerade Bahamas och sedan svängde upp längs USA:s ostkust. Sedan fortsatte månaden med Josephine, Kyle, Laura och Marco.

Störst uppmärksamhet fästes vid Laura som tidigt torsdagen den 27 augusti (svensk tid) drog in över gränstrakterna mellan Louisiana och Texas som en kategori 4-orkan. I termer av medelvind var Laura den kraftigaste orkan som drabbat delstaten Louisiana på över 160 år.  En lika kraftig orkan förekom 1856.

Satellitbild över orkanen Laura som på torsdagen nådde land över delstaten Louisiana.
Satellitbild över orkanen Laura som på torsdagen nådde land över delstaten Louisiana. Källa: NOAA. Förstora Bild

Lite grann i skymundan av rapporteringen kring Laura berörde den tropiska cyklonen Hernan samtidigt den mexikanska västkusten. Där rapporterade stationen Chihuatlán i den mexikanska delstaten Jalisco 476 mm den 27 augusti.

Hernan var dock inte det kraftigaste tropiska ovädret på östra Stilla havet. Det var Genevieve. Den var som mest en kategori 4-orkan men höll sig över öppet hav. 

Asien - Ovanlig tropisk orkan över Nordkorea

I större delen av Asien var augusti varmare än normalt. De största temperaturöverskotten hade man i västra Sibirien med lokalt cirka 5 grader över normalvärdena.

Den allra högsta temperaturen rapporterades den 1 augusti från Mitribah i Kuwait med 51,2°. Nämnas kan också att Japan tangerade sitt två år gamla värmerekord när 41,1° rapporterades från Hamamatsu den 17 augusti.

Det fanns även områden med kyligare väder än normalt. Det gäller östra Sibirien,nordöstra Kina, områden kring Kaspiska havet och delar av södra Indien.

Den 30 augusti rapporterade Ojmjakon i östra Sibirien -10,3°. I ett nutida klimat är det i snitt ungefär vart tionde år som temperaturen i Sibirien sjunker under -10° redan i augusti. Om vi även tar med stationer på Mount Everest hittar vi -17,5° vid South Col (7945 möh) den 17 augusti.

Monsunregnen fortsatte

Liksom i juli var det på många håll i Asien omfattande monsunregn, inte minst i stora delar av Kina och Koreahalvön. Den 5 augusti rapporterade Singye i Nordkorea 463 mm under en 24-timmars period.

Global nederbördsavvikelse i augusti 2020
En preliminär uppskattning av den globala nederbördsavvikelsen i augusti 2020. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Även längre västerut var monsunregnen tidvis kraftiga. Enligt den indiska vädertjänsten föll 536 mm den 20 augusti i Bangkura i delstaten Västbengalen. 

Tropiska cykloner

Efter en mycket lugn juli kom cyklonaktiviteten igång i början av augusti. Det började med Hagupit som passerade norr om Taiwan och den 3 augusti gick in över det kinesiska fastlandet nära staden Wenzhou.

Månaden fortsatte med ytterligare ett antal tropiska cykloner på västra Stilla havet. Meteorologiskt sett var kanske Bavi den märkligaste när den som en kategori 1-orkan nådde in över Nordkorea omkring den 26 augusti. Såvitt känt så har endast två andra tropiska orkaner nått in över Nordkorea sedan 1951.

Arktis - Näst minsta isutbredningen

Milt väder dominerade i Arktis med de största temperaturöverskotten i östra delen av kanadensiska Arktis och västra delen av ryska Arktis. Havsisen smälte i varierande takt under månaden. I medeltal för månaden var det den tredje lägsta isutbredningen för augusti enligt National Snow & Ice Data Center. Vid månadens slut var dock isutbredningen den näst minsta efter rekordåret 2012.

Enligt den norska vädertjänsten var det vid Svalbard lufthavn den tredje varmaste augustimånaden efter 2002 och 2015. För sommaren 2020 som helhet var det den allra varmaste. Mätserien vid Svalbard lufthavn startade 1975.

Coral Harbour på den kanadensiska ön Southampton Island norr om Hudson Bay rapporterade 26,1° den 4 augusti.

Mitt inne på den grönlänska inlandsisen hade Geosummit (3216 meter över havet) -34,1° under månadens sista dygn. När det gäller stationer på betydligt lägre höjd hade Svartevaeg (81°N) på den kanadensiska ön Axel Heiberg Island -6,4° den 27 augusti.

Temperaturavvikelse i augusti 2020 för Arktis och Antarktis
Temperaturavvikelse i augusti 2020 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Havsisen bredde ut sig

Det var varierande temperaturförhållanden på Antarktis med på många håll en ovanligt kall avslutande vintermånad i augusti.

Temperaturunderskotten innefattade även havsområden, i synnerhet öster om Antarktiska halvön. Havsisen bredde ut sig och i slutet av månaden var den avgjort större än långtidsmedelvärdet för årstiden. Detta var dock endast kortvarigt och den sjönk efterhand ihop till mer normal utbredning.

Den lägsta temperaturen rapporterades från det inre av kontinenten där Dome Fuji (3810 möh) hade -80,8° den 16 augusti. Alltså samma dag som Death Valley i Kalifornien hade 54,4 grader varmt.

Den 4 augusti kom basen Vernadsky på Antarktiska halvön upp i 4,7°. De flesta augustimånader brukar maximitemperaturerna i Antarktis hamna lite högre.

Isutbredning kring Antarktis juni-augusti 2020
Isutbredning kring Antarktis under södra halvklotets vinter 2020 jämfört med fjolåret och långtidsmedelvärdet. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

Sydamerika - Värme omväxlande med kyla

Även om det var ett par ordentliga kalluftsutbrott i mitten och slutet av månaden, så blev augusti som helhet varmare än normalt på de flesta håll. Bland annat i nordligaste Argentina och i Paraguay var det lokalt cirka fyra grader varmare än normalt.

Den högsta temperaturen 41,8° rapporterades från Cuiaba, Brasilien den 30 augusti. Dagen innan hade man 41,0° i Filadelfia i Paraguay.

Stationen Llano de Chajnantor (5000 möh) i Chile rapporterade -17,7° den 19 augusti. Följande dag var det -13,1° i Villa Reynolds i Argentina, vilket enligt den argentinska vädertjänsten är nytt köldrekord för augusti för stationen.

Över stora delar av kontinenten var det övervägande torrt väder. Men som alltid finns undantag. Carepa i Colombia rapporterade en dygnsmängd på 217 mm den 8 augusti, vilket enligt den colombianska vädertjänsten är augustirekord för stationen.

Afrika - Varmt i Nordafrika

I Nordafrika var det en varm eller mycket varm augustimånad med temperaturöverskott på omkring två grader, lokalt mer. Där återfinns även de högsta temperaturerna med 48,4° vid de två algeriska stationerna Ouargla och Hassi-Messaoud den 21 augusti. En temperatur på 49,6° vid Gabes Matmata i Tunisien den 3 augusti känns något osäker.

Längre söderut i Afrika var det mer variabla temperaturförhållanden. I samband med kraftiga regn var temperaturen lägre än normalt i Sahelområdet. Ett flertal länder berördes av översvämningar. Till exempel i Sudan och Sydsudan var omkring en miljon människor på något sätt drabbade.

Augusti var lite kallare än normalt även i Sydafrika. Där hade den mycket kalla stationen Buffelsfontein (1783 möh) -14,6° den 17 augusti.

Australien/Oceanien - Både köldrekord och värmerekord i Australien

Förutom i det sydöstra hörnet var det en övervägande varm månad i Australien. Det nationella medelvärdet ger månaden en sjätte plats bland de varmaste augustimånaderna. Den högsta temperaturen 41,2° i West Roebuck den 23 augusti är nytt australiensiskt värmerekord för vintermånaden augusti.

Men i Australien var det inte bara fråga om värmerekord. Den 7 augusti var det -14,2° i Liawenee på Tasmanien. Det är inte köldrekord för landet som helhet, men köldrekord för delstaten Tasmanien oavsett månad.

För Australien som helhet var det lite regnigare än normalt i augusti. Det var dock stora regionala variationer med utbredda områden med torka i framför allt nordvästra delen av landet. Vid Nowra Boat Shed i delstaten New South Wales föll 204 mm den 8 augusti.

Rekordvarm vinter i Nya Zeeland

För Nya Zeelands del var detta den fjärde varmaste augustimånaden och vintern som helhet (juni-augusti) var den allra varmaste.

Augusti var inte bara varm utan också övervägande torr på många håll i landet. Det resulterade bland annat i att snötäcket på många håll i Nya Zeelands bergstrakter bara var omkring hälften av det normala för årstiden.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.