Augusti 2014 - Åter en övervägande varm månad globalt

Augusti bjöd på nytt värmerekord i Lettland, medan Väst- och Centraleuropa hade en rätt trist månad ur semestersynpukt. Områden med temperaturöverskott dominerade globalt. Nordöstra Sibirien, området kring Kaspiska havet och Sydamerika är exempel på områden där det var avsevärt varmare än normalt. Isutbredningen i Arktis var inte rekordlåg, men framför allt norr om den sibiriska Ishavskusten var det stora isfria områden.

Avvikelse från normal medeltemperatur i augusti 2014
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i augusti 2014. Förstora Bild

Europa

I medeltal fanns ett lågtrycksområde centrerat över Skandinavien. Kring detta rådde varma ostvindar över nordligaste Europa. Till exempel noterades 31,0° i Nyrud den 5, vilket är första gången temperaturen överstigit 30° i det nordnorska fylket Finnmark.

Medellufttryck över Europa i augusti 2014
Medellufttryck över Europa i augusti 2014.

Söder om lågtrycksområdet hade man en augustimånad som långt ifrån var den bästa ur semestersynpunkt. Till exempel upplevde Storbritannien den kyligaste augustimånaden sedan 1993 och Österrike den solfattigaste och kyligaste sedan 2006.

Resterna av den tropiska cyklonen Bertha passerade över Brittiska öarna den 10-11 augusti. I samband med detta föll hela 133 mm på 24 timmar i Fair Isle i Skottland, vilket med god marginal är det mesta som fallit där under en så kort tidsperiod. Framför det djupa lågtryck som utgjorde resterna av Bertha blåste mycket kraftiga sydvindar vid den norska kusten, som mest vindbyar på 42 m/s vid Kråkenes fyr. I Norge skedde ett namnbyte från "före detta tropiska cyklonen Bertha" till "ekstremværet Lena"!

Nordamerika/Atlanten

För Nordamerikas del var temperaturmönstret under augusti inte helt olikt det som rådde i juli. I nordöstra Kanada och västra USA var det varmare än normalt, medan det fanns områden i centrala och östra USA med mindre temperaturunderskott.

I mitten av månaden drabbades Detroit och flera städer vid USAs ostkust av kraftiga skyfall. Islip på Long Island utanför New York fick den 12-13 augusti 345 mm på 24 timmar, vilket är nytt rekord för delstaten New York.

På Atlanten bildades två namngivna tropiska cykloner, Bertha och Cristobal. De nådde som högst klass 1 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Både Bertha och Cristobal svängde upp åt nordost och i försvagat skick vidare in i västvindsbältet mot Nordeuropa.

Asien

Två namngivna tropiska cykloner berörde Ostasien under augusti. Den svagare av dessa, Nakri, drog in med sitt centrum över Sydkorea i början av månaden. Den andra och betydligt kraftfullare, Halong, berörde södra Japan omkring den 10 augusti. Halong nådde över öppet hav som mest klass 5 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan.

I mitten av månaden drabbades Nepal, nordöstra Indien och Bangladesh av kraftiga regn och svåra översvämningar under en i övrigt rätt beskedlig monsunsäsong.

Över de norra delarna av Asien rådde stora temperaturöverskott på många håll. I nordöstra Sibirien var det 4-6 grader varmare än normalt, och i ett stort område kring Kaspiska havet drygt 4 grader varmare än normalt.

Arktis

Även om det i slutet av augusti fortfarande återstår någon tid av isavsmältning så kommer bottenrekordet från år 2012 näppeligen att nås. Mönstret skiljer dock mellan olika delar av Arktis. Under sommarsäsongen har isavsmälningen gått snabbast i den ryska delen av Arktis. Där var det i Laptevhavet isfritt ända upp till omkring 85° nord, vilket inte var fallet under rekordåret 2012.

Isutbredning i Arktis i augusti 2014
Isutbredningen i Arktis den 30 augusti 2014. Illustration National Snow & Ice Data Center Förstora Bild
Isutbredning i Polarhavet den 31 augusti 2012.
Isutbredningen i Arktis vid motsvarande tid år 2012. Förstora Bild

Sydamerika

En stor del av den sydamerikanska kontinenten hade temperaturer en bra bit över den normala. I nordöstra Brasilien och i gränsområdena mellan Argentina och Paraguay var den avslutande vintermånaden drygt 4 grader varmare än normalt.

Afrika

I Nordafrika låg temperaturen på många håll 2-4 grader över den normala. Den 2 augusti steg temperaturen till 50,4° i Ouargla i Algeriet, vilket är första gången på nio år som temperaturer över 50° noterats i Afrika. Dock bör man komma ihåg att stationsnätet är mycket glest där.

På den franska ön Réunion i Indiska Oceanen fortsatte en torka som inleddes redan i början av året. Perioden februari-augusti är där den torraste på åtminstone 50 år.

Australien/Oceanien

I Australien bjöd augustivädret på en blandad kompott. I väster var det varmare än normalt, längst i väster till och med rekordvarmt på sina håll. I de inre delarna av Australien var det däremot på många håll kallare än normalt denna augustimånad. Lokalt noterades rekordlåga minimitemperaturer för augusti, till exempel i Darwin där man med 13,0° den 23 satte nytt rekord i en 74 år lång mätserie.

Hawaii berördes den 8 augusti av en tropisk storm (Iselle), vilket tillhör ovanligheterna. På den sydostligaste och största ön föll över 300 mm på flera håll med en hel del skador.

Antarktis

Isutbredningen kring Antarktis var fortsatt på delvis rekordhöga nivåer. I slutet av augusti var utbredningen ungefär densamma som vid samma tid förra året.

Det förekom tidvis även en del ovanligt låga temperaturer norr om Antarktis. Port-aux-Français på ögruppen Kerguelen noterade nytt köldrekord med -9,5° den 11 augusti, vilket slog det gamla rekordet från 1964 med en knapp grad. Vid Base Orcadas på Sydorkneyöarna sjönk temperaturen till -32,0° den 22 augusti.

Isutbredningen kring Antarktis under 2014
Isutbredningen kring Antarktis under 2014 (fram till slutet av augusti) jämfört med 2013 och normalperioden 1981-2010. Illustration National Snow and Ice Data Center Förstora Bild

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 43,4° den 26 Carcaixent, Spanien
 • -15,3 den 16 Capanna Margherita, Italien (4 560 möh)
 • -3,2° den 24 Pajala, Sverige (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)
 • 154 mm den 31 Tovdal, Norge

Asien

 • 51,5° den 15 Mitribah, Kuwait
 • -6,8° den 30 Strelka Chunya, Sibirien
 • 607 mm den 3 Torigatayama, Japan

Arktis

 • 23,9° den 10 Habarova, Sibirien
 • -39,2° den 28 Geosummit, Grönland (3 255 möh)
 • -6,6° den 26 Karl XII øya, Svalbard (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)

Nordamerika

 • 50,0° den 1 Death Valley, USA (Kalifornien)
 • -3,9° den 27 Bodie, Kalifornien (2 550 möh) och den 31 Eagle, Alaska
 • 345 mm den 12 Islip, USA (New York)

Sydamerika

 • 42,0° den 15 och 17 Puerto Salgar, Colombia
 • -19,5° den 2 Chuapalca, Peru (4 177 möh)
 • 161 mm den 11 Barbacoas, Colombia

Antarktis

 • 10,6° den 24 Base Esperanza
 • -80,8° den 21 Vostok (3 500 möh)

Afrika

 • 50,4° den 2 Ouargla, Algeriet
 • -12,3° den 24 och 25 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 153 mm den 14 Cap-Skirring, Senegal

Australien/Oceanien

 • 36,3° den 2 Wyndham och den 31 West Roebuck, Australien
 • -13,0° den 3 Perisher Valley, Australien
 • 369 mm den 8 Kulani, Hawaii
  Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i augusti 2014.
  Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i augusti 2014. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera